div

home mail sitemap


div
div
div
div

Căutare

div

Informații preliminare pentru sesiunea 2014

Admitere 2013

Admiterea pentru ciclul de Licență

Sesiunea septembrie 2013

Calendarul admiterii:

 • Înscriere candidați: 4–8 septembrie 2013
 • Concurs de admitere (procesarea dosarelor): 10 septembrie 2013
 • Afișarea rezultatelor: 11 septembrie 2013
 • Afișarea rezultatelor finale: 11-14 septembrie 2013

  Rezultate septembriePDF
  Admiși comutați în anul IIPDF


Rezultate finale iulie

Metodologia. Condiții de înscriere la concurs (cap. III) PDF

Pe scurt, dosarul plic va conține:

Admiterea se face pe bază de concurs, astfel:

 • la domeniul „Ingineria Sistemelor, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei” (ciclul de 4 ani), cu proba de verificare la matematică, constând din 12 probleme de tip grilă, cu punctajul total (P) între 0-100. Media de admitere se calculează ca medie ponderată între media de la Bacalaureat (20%) și punctajul P (80%).
 • la domeniul „Informatică” (ciclul de 3 ani), pe baza mediei de la bacalaureat

Locuri disponibile fără taxă:

 • Domeniile „Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei” și „Ingineria Sistemelor", studii în limba română: 250
 • Domeniul „Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei”, studii în limba engleză: 60
 • Domeniul „Informatică”, forma de învățământ cu frecvență: 55

Locuri disponibile cu taxă:

 • Domeniile „Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei” și „Ingineria Sistemelor", studii în limba română și engleză: 100
 • Domeniul „Informatică”, forma de învățământ cu frecvență: 10
 • Domeniul „Informatică”, forma de învățământ la distanță: 30

Taxe de admitere PDF
RO38 RNCB 0255 0083 3045 0203 – Contul bancar al Facultății de Automatică și Calculatoare, deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Timișoara 700, pentru colectarea taxelor de admitere. Dovada achitării taxei, eliberată de bancă (chitanţă, aviz etc.), trebuie să conţină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT pentru ……se va menționa numele candidatului……”

Calendarul admiterii:

Examen matematică

Site-ul dedicat admiterii la licență: www.admitere-ac.ro extern
Admitere 2013

Contact


Sesiunile din 2012

div
Termeni şi condiţii | Contact