English version

UPT
div
div
div
div
div

Asigurarea calităţii

 

În cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, ca şi în cadrul Universităţii Politehnica din Timişoara, managementul calităţii proceselor constituie o prioritate.

Declaraţia Rectorului privind politica de asigurare a calităţii

 

Comisiile de asigurare a calităţii sunt următoarele:

 

La nivelul facultăţii:

 • Horia CIOCÂRLIE – Președinte
 • Vasile STOICU-TIVADAR – Coordonator
 • Marius MARCU – Membru
 • Dan COSMA – Membru
 • Ioan ZAHARIE – Membru
 • Valentin MUREȘAN – Reprezentant al angajatorilor (compania MOVIDIUS; nu este membru al Consiliului Profesoral)
 • Corin MIHUȚ – Reprezentant al studenților

 

La nivelul departamentului Automatică şi Informatică Aplicată:

 • Adriana ALBU - președinte
 • Dorina POPESCU - coordonator și referent cu evaluarea și analiza calității pe linie didactică
 • Dorina PETRICĂ - referent cu evaluarea și analiza calității pe linie de cercetare

 

La nivelul departamentului Calculatoare:

 • Vladimir-Ioan CREȚU - președinte
 • Dan COSMA - coordonator și referent cu evaluarea și analiza calității pe linie didactică
 • Radu MARINESCU - referent cu evaluarea și analiza calității pe linie de cercetare
div
home | mail | sitemap