English version

UPT
div
div
div
div
div

Asigurarea calităţii

 

În cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, ca şi în cadrul Universităţii Politehnica din Timişoara, managementul calităţii proceselor constituie o prioritate.

Declaraţia Rectorului privind politica de asigurare a calităţii

 

Comisiile de asigurare a calităţii sunt următoarele:

 

La nivelul facultăţii:

 • Horia Ciocârlie – Președinte
 • Vasile Stoicu-Tivadar – Coordonator
 • Marius Marcu – Membru
 • Dan Cosma – Membru
 • Ioan Zaharie – Membru
 • Valentin Mureșan – Reprezentant al angajatorilor (compania MOVIDIUS; nu este membru al Consiliului Profesoral)
 • Corin Mihuț – Reprezentant al studenților

 

La nivelul departamentului Automatică şi Informatică Aplicată:

 • Prof.dr.ing. Ioan SILEA - președinte
 • Ș.l.dr.ing. Dorina POPESCU - coordonator și referent cu evaluarea și analiza calității pe linie didactică
 • Ș.l.dr.ing. Dorina PETRICĂ - referent cu evaluarea și analiza calității pe linie de cercetare

 

La nivelul departamentului Calculatoare:

 • Prof.dr.ing. Vladimir- Ioan CREȚU - președinte
 • Ș.l. dr. ing. Dan COSMA - coordonator și referent cu evaluarea și analiza calității pe linie didactică
 • Prof. univ. dr. ing. Radu MARINESCU - referent cu evaluarea și analiza calității pe linie de cercetare
div
home | mail | sitemap