English version

UPT
div
div
div
div
div
div

Burse de studiu, burse sociale

Documente

Regulament burse extern

 

Burse semestrul 1 2020/2021

Procedura de acordare a burselor PDF

Propunerile de burse pentru studenții Facultății AC pe semestrul 1 al anului universitar 2020/2021 PDF

Important: date bancare bursieri noi sau cei care și-au schimbat contul bancar:
Studentii bursieri care nu au mai beneficiat de bursa sau si-au schimbat IBAN-ul sunt rugati sa trimita extrasul de cont bancar, care sa contina si CNP-ul, de la una din bancile agreate de Universitate (BCR BRD ING RAIFFEISEN TRAN­SIL­VA­NI­A) la adresa maria.petofi@upt.ro

 

Burse speciale masteranzi 2020/2021

TERMENUL LIMITĂ de depunere a dosarelor pentru obținerea unei burse speciale pentru studenții masteranzi este de 1 noiembrie 2020.

Detalii despre acordarea burselor speciale pentru studenții masteranzi în anul universitar 2020/2021 PDF

 

Burse sociale pe semestrul 1 2020/2021

Studenții care se încadrează în categoriile de studenți eligibili pentru solicitarea unei burse sociale, pot depune dosarul astfel PDF:

 • formă depunere dosar: exclusiv prin e-mail la adresa secretarei la de secția de care aparține studentul în cauză;
 • conținutul dosarului (vezi mai jos, la secțiunea Dosar);
 • mod de prezentare documente:
  • format .pdf (Portable Document Format)
  • format imagine (.jpg/.png/.gif/.tif etc.)
 • perioada de evaluare a veniturilor pe membru de familie, pentru cei care se încadrează la articolul 13, litera (C), din regulamentul UPT de burse: iulie 2020, august 2020, septembrie 2020;
 • venitul mediu NET pe membru de familie în perioada de evaluare: 1346 lei PDF;
 • perioada de depunere dosare: 14 octombrie 2020 – 6 noiembrie 2020.

Se acceptă numai dosare COMPLETE.

Listele cu dosarele depuse, respectiv cu bursele acordate vor fi comunicate pe această pagină.


Dosarul trebuie să conțină:

 1. cerere PDF
 2. adeverințe de școlarizare de la frații/surorile studentului (se iau în calcul la veniturile familiei și alocațiile de stat pentru copii, precum și alocațiile suplimentare pentru persoanele cu dizabilități) aflați în întreținerea părinților;
 3. copii de pe certificatele de naștere ale preșcolarilor aflați în întreținerea părinților + copie C.I. solicitant și membri de familie;
 4. adeverințe de la administrația financiară pentru ambii părinți și student (pentru alte venituri decât salariul – ex. venituri din chirii, activități comerciale etc.);
 5. adeverințe de la Primărie pe numele ambilor părinți și al studentului pentru atestarea venitului agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);
 6. adeverințe cu venitul NET al părinților/studentului pe lunile iulie 2020, august 2020, septembrie 2020, care pot fi, după caz:
  • adeverință de salariu
  • cupoane de pensie
  • cupoane de șomaj
  • declarație dată în fața notarului de la mamele/tații casnice/casnici că nu au realizat venituri în lunile menționate;
 7. pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia (pentru lunile iulie, august și septembrie 2020) se va calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia și ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soție etc. În acest sens, studentul va depune în mod corespunzător documentele enunțate la pct. 6;
 8. declarație pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că el și familia nu mai au și alte venituri decât cele declarate, în lunile menționate.
 9. numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania – pentru cei care nu au beneficiat încă de bursă;

În cazul bursei sociale pe caz de boală:

 1. certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordinul nr. 3392/2017.
 2. fișa electronică a pacientului, eliberată de medicul de familie, care să ateste problema medicală.

În cazul bursei sociale pentru orfan de unul sau ambii părinți sau provenit din case de copii:

 1. Certificate deces părinți (copie + original, pt. conformitate), hotărârea de încredințare a minorului potrivit legii, dacă este cazul.
div
home | mail | sitemap