English version

UPT
div
div
div
div
div
div

Măsuri speciale COVID-19

Găsiți mai jos hotărârile luate de conducerea Facultății și Universității ca parte a măsurilor privind controlul și prevenirea infecției cu noul coronavirus (COVID-19)

HCA - Privind mobilitățile Erasmus incoming PDF

HCA 79/07.07.2020 - Privind luarea de măsuri specifice finalizării activităților didactice din anul universitar 2019-2020 PDF

HCA 69/09.06.2020 - Privind desfășurarea programelor de mobilități tip incoming/outgoing PDF

HCA 63/19.05.2020 - Privind acordarea burselor pentru anii terminali PDF

HCA 61/19.05.2020 - Privind taxele de cămin în perioada stării de urgență/alertă PDF

HCA 57/19.05.2020 - In­struc­ți­uni de lucru privind or­ga­ni­za­rea activităților în UPT PDF

HS 109/14.05.2020 - Noul regulament de organizare examen licență și dezertație + procedură desfășurare on-line PDF

HS 111/14.05.2020 - Procedură pentru susținerea on-line a tezelor de doctorat PDF

HS 108/14.05.2020 - Prelungirea desfășurării online a procesului didactic în UPT PDF

Cazare în, și lichidare din, căminele studenți PDF

HCA 51/5.05.2020 - Măsuri specifice derulării activităților didactice în semestrul doi al anului universitar 2019-2020 PDF

HS 103/16.04.2020 - Aprobarea actualizare Regulament organizare și funcționare studii de master PDF

HS 102/16.04.2020 - Calendar examene semestrul II, an universitar 2019-2020 PDF

HS 97/16.04.2020 - Metodologie desfășurare online a procesului didactic în UPT PDF

Deciziile BCA al Universității din data de 23 martie PDF includ următoarele:

  • Se prelungește termenul pentru susținerea prezentării 3 a examenelor aferente semestrului I pe tot parcursul semestrului II. Susținerea prezentării 3 a examenelor se poate face online. Se recomandă susținerea online pentru examenele aferente semestrului I al anilor terminali până la data de 16.04.2020;
  • Fiecare disciplină va trebui să fie prezentă în Campusul Virtual printr-un material aferent cursului și un material aferent activităților aplicative. Fiecare titular are obligația de a folosi un mod de comunicare cu studenții (video, forum, email). Pot fi folosite și alte unelte software în activitatea de predare. Pentru eficientizarea spațiului video și pentru o echilibrare a eforturilor studenților, la nivelul fiecărei facultăți vor fi reactivate echipele de orar pentru programarea activităților. Orarul online va fi construit pe baza celui existent, cu regruparea orelor în funcție de modul de desfășurare al acestora. De exemplu pot fi grupate subgrupe pentru desfășurarea unor ore de laborator ceea ce presupune mici adaptari ale orarului;
  • Numărul de ore aferente unei predări online va fi de maxim ½ vizavi de numărul de ore de predare „față în față”. Se va urmări asigurarea unei predări echilibrate pentru studenții unei specializări cu nu mai mult de 5 ore de predare online pe zi, cu maxim 1 oră jumătate fără pauză. Spațiul zoom poate fi folosit si în afara celor 30 de sesiuni paralele, prin programări individuale, respectându-se numărul maxim de 5 ore/zi de activități directe de predare. Activitățile de tip aplicativ pot fi predate la nivel de grupe de studenți;

Deciziile BCA al Universității din data de 17 martie:

  • se prelungește suspendarea activităților cu studenții „față în față” până la data de 16 aprilie 2020
  • se limitează activitatea directă cu publicul doar la operațiunile care nu se pot derula în alte moduri și sunt absolut necesare pentru buna funcționare a instituției. Se recomandă utilizarea tuturor mijloacelor electronice de comunicare
  • se vor continua activitățile specifice de pregătire a materialelor didactice și încărcarea acestora pe Campusul Virtual al UPT extern, soluționarea problemelor legate de conturile studenților și evaluarea posibilităților de lucru online la fiecare disciplină

Hotărâre privind desfășurarea exclusivă în regim online a tuturor activităților didactice, și a măsurilor de prevenire și monitorizare a riscurilor privind noul Coronavirus (COVID-19) PDF

Hotărâre privind suspendarea mobilităților internaționale PDF

Instrucțiuni pentru studenții și cadrele didactice UPT, și comunicatul DSP Timiș cu măsurile privind controlul și prevenirea infecției cu noul Coronavirus (COVID-19) PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

div
home | mail | sitemap