English version

UPT
div
div
div
div
div
div

Scurt istoric al Facultății

1920 — este fondată „Şcoala Politehnică din Timișoara” – ulterior „Institutul Politehnic din Timișoara” (1947), „Universitatea Tehnică din Timișoara” (1990), Universitatea „Politehnica” din Timișoara (1995), actualmente Universitatea Politehnica Timișoara (2013)

1964 — sub conducerea profesorului Alexandru Rogojan, în cadrul „Facultății de Electrotehnică” se demarează învățământul în specializarea de Calculatoare

1974 — se demarează învățământul în specializarea de Automatică

1990 — în cadrul „Universității Tehnice din Timișoara” se înființează „Facultatea de Automatică și Calculatoare” cu specializările menționate

Repere temporale

1959 — Primul curs de Automatică în cadrul I.P.Timișoara

1963 — Primul curs de „Calculatoare numerice și programare” în cadrul I.P.Timișoara

1964 — Se înființează prima grupă de studenți în specializarea „Calculatoare electronice” desprinsă din specializarea Electromecanică

1964 — Se înființează Colectivul de „Calculatoare numerice” în cadrul Facultății de Electrotehnică

1965 — Ia ființă catedra de „Electronică și Calculatoare"

1966 — Ia ființă secția „Calculatoare electronice” în cadrul Facultății de Electrotehnică

1966 — Absolvă prima promoție în specialitatea „Calculatoare electronice”

1967 — Catedra de „Electrotehnică și calculatoare” devine catedra de „Calculatoare, electronică și automatică”

1971 — Absolvă prima promoție de ingineri ai secției „Calculatoare electronice”

1972 — Iau ființă catedrele de „Calculatoare” și „Electronică – Automatică – Măsuri”

1974 — Absolvă prima promoție de ingineri calculatoriști cu specializările Hardware și Software

1974 — Ia ființă specializarea de Automatică alături de specializarea de Calculatoare

1976 — Catedrele de „Calculatoare” și „Electronică – Automatică – Măsuri” se mută din clădirea din Piața Horațiu nr.1 în sediul din Bulevardul V.Pârvan nr.2, numărul laboratoarelor și dotarea sporind substanțial

1979 — Absolvă cursurile prima promoție de ingineri automatiști cu specializarea „Automatizări industriale”

1981 — Ia ființă Catedra de Calculatoare și Automatică

1983 — Absolvă cursurile prima promoție de ingineri automatiști cu specializarea „Conducerea proceselor cu calculatorul”

1990 — Ia ființă Facultatea de Calculatoare și Automatică

1990 — Iau ființă Catedrele de Calculatoare și de Automatică

1990 — În planurile de învațământ se introduc direcțiile de aprofundare „Hardware”, „Software” și „Sisteme de calcul în management” la specializarea Calculatoare, respectiv „Sisteme informaționale de conducere a proceselor”, „Ingineria programării orientate pe aplicații” și „Automatizări industriale” la specializarea Automatică

1991 — Prin alinierea pe plan național se schimbă denumirea facultății în „Facultatea de Automatică și Calculatoare"

1993 — Ia ființă profilul „Ştiința sistemelor și a calculatoarelor”

1994 — Se introduce pregătirea prin ciclul de „Studii aprofundate” (master) în profilul „Ştiința sistemelor și a calculatoarelor”, specializările: „Abordări moderne în conducerea informațională” și „Metode moderne de proiectare a sistemelor de calcul distribuite și paralele”

1996 — Cele două Catedre ale facultății se transformă în Departamente

1997 — Începe pregătirea și în cadrul învățământului universitar de tip colegiu cu două specializări: „Informatică aplicată” și „Tehnică de calcul”

1997 — În pregătirea prin „Studii aprofundate” se introduc și specializările „Sisteme automate” și „Tehnici și tehnologii de nivel înalt pentru prelucrarea informației”

1997 — Este introdus programul de nivel colegiu în specializarile „Informatică aplicată” și „Tehnică de calcul”, profilul „Ştiința sistemelor și știința calculatoarelor”, desființat ca program de studii în anul 2006

2001 — Este introdus programul de studii aprofundate (ulterior masterat) “Embedded systems” în colaborare cu S. C. Siemens VDO Automotive Romania S.R.L. (ulterior S.C. Continental Automotive Romania S.R.L.)

2004 — Sunt introduse programele de studii aprofundate (ulterior masterat) “Advanced computing systems” și “Automotive embedded software” în colaborare cu S. C. Siemens VDO Automotive Romania S.R.L. (ulterior S.C. Continental Automotive Romania S.R.L.)

2005 — Sunt introduse programele de licență „Ingineria sistemelor” și „Calculatoare și tehnologia informației”, cu specializările „Automatică și informatică aplicată” și respectiv „Calculatoare”

2006 — Este introdus programul de licență „Informatică”, cu specializarea „Informatică”

2006 — Este introdus programul de licență „Informatică”, cu specializarea „Informatică – Învățământ la distanță”

2009 — Sunt introduse programele de masterat „Ingineria sistemelor automate”, „Sisteme informatice aplicate în producție și servicii”, „Sisteme informatice în îngrijirea sănătății”, „Tehnologii informatice”, “Computer engineering”, “Software engineering” și “Information technology”

2011 — Sunt introduse domenile de ierarhizare „Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației” și „Informatică”, cu domeniile de studii universitare (licență – L, masterat – M, doctorat – D) „Ingineria sistemelor” (L, M. D), „Calculatoare și tehnologia informației” (L, M, D) și respectiv „Informatică” (L, M)

2012 — Este introdus programul de licență “Computer and software engineering” cu specializarea “Computers”

2015 — Sunt introduse ramurile de știință „Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației” și „Matematică”, cu domeniile de studii universitare „Ingineria sistemelor” (L, M. D), „Calculatoare și tehnologia informației” (L, M, D) și respectiv „Informatică” (L, M)

div
home | mail | sitemap