English version

UPT
div
div
div
div
div

Studii de licenţă 2009

Informaţii importante: Admitere Regulament ciclu licenţă UPT PDF

 

Specializarea Automatică şi Informatică Aplicată

Disciplina Eval Cred. Curs Sem. Lab. Pro.
Analiză matematică PDF E 4 28 28 0 0
Fizică PDF EP 4 28 14 14 0
Inginerie mecanică PDF E 4 35 7 14 0
Programarea calculatoarelor PDF E 5 35 0 21 7
Algebra si Geometrie PDF E 4 28 28 0 0
Standarde si grafică tehnică şi creaţie intelectuală PDF EP 4 35 0 0 7
Educaţie fizică I PDF EP 1 0 14 0 0
Limbi straine I PDF EP 2 0 28 0 0
Practică (45 ore) C 2 - - - -
Matematici speciale PDF E 4 28 28 0 0
Matematici asistate de calculator PDF EP 4 28 0 28 0
Structuri de date şi algoritmi PDF E 4 28 0 14 14
Fundamente de inginerie electrică PDF E 5 28 14 14 0
Dispozitive şi circuite electronice PDF E 4 28 0 21 14
Fundamentele calculatoarelor PDF EP 4 28 0 28 0
Educaţie fizică  PDF EP 1 0 14 0 0
Limbi straine  PDF EP 2 0 28 0 0
Practică (45 ore) C 2 - - - -
Teoria sistemelor I PDF E 5 28 0 28 0
Principii, tehnici şi dispozitive de măsurare PDF EP 4 28 7 14 0
Programarea orientată pe obiecte PDF E 5 35 0 21 7
Introducere în automatică PDF EP 4 35 0 14 0
Proiectarea circuitelor digitale dedicate PDF E 4 28 0 21 7
Arhitectura calculatoarelor PDF E 4 28 0 21 7
Educaţie fizică  PDF EP 1 0 14 0 0
Cultură şi civilizaţii PDF EP 1 14 14 0 0
Practică (45 ore) C 2 - - - -
Teoria sistemelor II PDF E 4 28 0 28 0
Baze de date PDF EP 4 28 0 21 7
Programare concurenta PDF E 5 28 0 21 7
Modelare, simulare şi elemente de identificare PDF E 5 35 0 21 7
Sisteme cu evenimente discrete PDF EP 4 28 0 14 0
Sisteme bazate pe microprocesoare şi microcontrolere  PDF E 4 28 0 14 14
Educaţie fizică  PDF EP 1 0 14 0 0
Microeconomie PDF EP 2 28 14 0 0
Practică (45 ore) C 2 - - - -
Management PDF EP 2 14 14 0 0
Structuri şi algoritmi pentru conducerea automată a proceselor PDF E 5 28 0 14 14
Medii şi tehnologii de programare PDF E 4 28 0 28 0
Disciplină opţională 1 (Set 1L1.5 extern) E 4 28 0 28 0
Comunicaţii de date PDF EP 4 28 0 21 7
Sisteme încorporate PDF E 5 28 0 14 7
Proiect sincretic I (Set 1LPS1.5 extern) EP 4 14 0 0 28
Practică (45 ore) C 2 - - - -
Marketing PDF EP 2 14 14 0 0
Sisteme de operare PDF E 5 35 0 28 0
Securitatea informaţiei PDF E 4 28 0 14 14
Disciplină opţională 2 A sau B (Set 2L2.6 extern) E 4 28 0 28 0
Reţele de calculatoare PDF E 5 35 0 28 14
Disciplină opţională 3 A sau B (Set 2L2.6 extern) E 4 28 0 28 0
Proiect sincretic II (Set 1LPS1.6 extern) EP 4 14 0 0 28
Practică (45 ore) C 2 - - - -
Comunicare PDF EP 2 14 14 0 0
Disciplină opţională 4 A sau B (Set 3L2.7 extern) EP 5 28 0 14 14
Disciplină opţională 5 A sau B (Set 3L2.7 extern) EP 5 28 0 14 14
Disciplină opţională 6 A sau B (Set 4L2.7 extern) E 4 28 0 14 14
Disciplină opţională 7 A sau B (Set 4L2.7 extern) E 4 28 0 14 14
Disciplină opţională 8 A sau B (Set 5L2.7 extern) E 4 28 0 14 14
Disciplină opţională 9 A sau B (Set 5L2.7 extern) E 4 28 0 14 14
Practică pentru lucrarea de licenţă (45 ore) C 2 - - - -
Disciplină opţională 10 A sau B (Set 6L3.8 extern) E 4 28 0 14 14
Disciplină opţională 11 A sau B (Set 6L3.8 extern) E 4 28 0 14 14
Disciplină opţională 12 A sau B (Set 6L3.8 extern) E 4 28 0 14 14
Disciplină opţională 13 A sau B (Set 7L1.8 extern) E 4 28 0 14 14
Lucrare de licenţă (practică: 20 ore, elaborare: 120 ore) C 14 - - - 10

Specializarea Calculatoare

Disciplina Eval Cred. Curs Sem. Lab. Pro.
Analiză matematică PDF E 5 28 28 0 0
Algebră si geometrie PDF E 4 28 28 0 0
Fizică PDF D 4 42 14 14 0
Programarea calculatoarelor PDF E 5 42 0 28 0
Logica si structuri discrete PDF E 5 28 28 0 0
Limbi straine PDF D 2 0 28 0 0
Educaţie fizică PDF D 1 0 28 0 0
Cultură și civilizație PDF D 2 14 14 0 0
Practică (45 ore) PDF C 2 - - - -
Matematici asistate de calculator PDF D 4 28 14 14 0
Matematici speciale (Probabilități și statistică) PDF E 4 28 28 0 0
Fundamente de inginerie electrică PDF E 4 28 14 14 0
Fundamente de inginerie electronică PDF D 4 28 0 14 0
Tehnici de programare PDF E 4 28 0 28 0
Logică digitală PDF E 5 42 0 28 0
Limbi străine PDF D 2 0 28 0 0
Educație fizică PDF D 1 0 14 0 0
Practică (45 ore) PDF C 2 - - - -
Fundamente de inginerie mecanica si robotica PDF D 3 28 0 14 0
Structuri de date si algoritmi PDF E 5 28 0 28 0
Programarea orientata pe obiecte PDF E 4 35 0 28 0
Principii, tehnici si dispozitive de măsurare PDF D 4 28 14 14 0
Arhitectura calculatoarelor PDF E 5 28 0 28 0
Circuite si semnale numerice PDF E 4 35 0 28 0
Comunicare PDF D 2 28 14 0 0
Educatie fizica PDF D 1 0 14 0 0
Practică (45 ore) PDF C 2 - - - -
Microeconomie PDF D 3 28 14 0 0
Proiectarea si analiza algoritmilor PDF E 4 28 0 28 0
Fundamente de inginerie software PDF D 5 28 0 28 14
Teoria sistemelor si automatizari PDF E 5 28 7 21 0
Organizarea calculatoarelor PDF E 5 28 0 28 14
Circuite integrate PDF / Concepte fundamentale ale limbajelor de programare PDF E 5 28 0 28 14
Educatie fizica PDF D 1 0 14 0 0
Practică (45 ore) PDF C 2 - - - -
Retele de calculatoare PDF E 4 28 0 28 0
Fundamente de ingineria calculatoarelor PDF E 5 28 0 14 14
Sisteme de operare PDF E 5 28 0 28 0
Proiectarea microsistemelor digitale PDF E 4 28 0 14 14
Management PDF D 2 14 14 0 0
Opțional 1 (pachet 5L1.1 sau 5L1.2 extern) D 4 28 0 28 0
Opțional 2 (alegere din 5L2 sau 5L1.1 sau 5L1.2 extern) D 4 28 0 28 0
Practică (45 ore) PDF C 2 - - - -
Facultativ1 - alegere din planul de învățământ al altei specializări
Marketing PDF D 2 14 14 0 0
Bazele inteligentei artificiale PDF E 4 28 0 28 0
Sisteme incorporate PDF E 5 28 0 14 14
Elemente de grafica (si interfete om-calculator) PDF E 4 28 0 14 14
Baze de date PDF E 5 28 0 28 0
Opțional 1 (pachet 6L1.1.1 sau 6L1.1.2 sau 6L1.2.1 sau 6L1.2.2 extern) D 4 28 0 28 0
Opțional 2 (alegere din 6L2 sau 6L1.1.1 sau 6L1.1.2 sau 6L1.2.1 sau 6L1.2.2 extern) D 4 28 0 28 0
Practică (45 ore) PDF C 2 - - - -
Facultativ2 - alegere din planul de învățământ al altei specializări
Opțional 1 (pachet 7L1.1.1 sau 7L1.1.2 sau 7L1.2.1 sau 7L1.2.2 extern) E 5 28 0 28 0
Opțional 2 (pachet 7L1.1.1 sau 7L1.1.2 sau 7L1.2.1 sau 7L1.2.2 extern) E 5 28 0 28 0
Opțional 3 (alegere din 7L2 sau 7L1.1.1 sau 7L1.2.1 sau 7L1.2.2 extern) E 5 28 0 28 0
Opțional 4 (alegere din 7L2 sau 7L1.1.1 sau 7L1.1.2 sau 7L1.2.1 sau 7L1.2.2 extern) E 5 28 0 28 0
Opțional 5 (alegere din 7L2 sau 7L1.1.1 sau 7L1.1.2 sau 7L1.2.1 sau 7L1.2.2 extern) E 5 28 0 28 0
Opțional 6 (alegere din 7L2 sau 7L1.1.1 sau 7L1.1.2 sau 7L1.2.1 sau 7L1.2.2 extern) E 5 28 0 28 0
Proiect diplomă C 0 0 0 0 28
Facultativ3 - alegere din planul de învățământ al altei specializări
Opțional 1 (pachet 8L1.1.1 sau 8L1.1.2 sau 8L1.2.1 sau 8L1.2.2 extern) E 5 35 0 14 0
Opțional 2 (alegere din 8L2 sau 8L1.1.1 sau 8L1.1.2 sau 8L1.2.1 sau 8L1.2.2 extern) E 5 35 0 14 0
Opțional 3 (alegere din 8L2 sau 8L1.1.1 sau 8L1.1.2 sau 8L1.2.1 sau 8L1.2.2 extern) E 5 35 0 14 0
Opțional 4 (alegere din 8L2 sau 8L1.1.1 sau 8L1.1.2 sau 8L1.2.1 sau 8L1.2.2 extern) E 5 35 0 14 0
Practică lucrare de diplomă (3 ore/săptamână) C 2 - - - -
Elaborare și pregătire susținere diplomă (7 ore/săptamână) E 8 0 0 0 98
Facultativ4 - alegere din planul de învățământ al altei specializări

Specializarea Informatică

Disciplina Eval Cred. Curs Sem. Lab. Pro.
Analiză matematică PDF E 5 28 28 0 0
Algebră şi Geometrie PDF E 5 28 28 0 0
Introducere în programarea calculatoarelor PDF E 5 28 0 28 0
Logica şi structuri discrete  PDF D 5 28 28 0 0
Fundamentele calculatoarelor PDF E 5 28 0 28 0
Cultură si civilizaţie  PDF D 2 28 14 0 0
Limbi de circulație internaţională 1 PDF D 2 0 28 0 0
Educaţie fizică I D 1 0 14 0 0
Matematici speciale (Probabilităţi şi statistică) PDF E 4 28 28 0 0
Matematici asistate de calculator PDF D 4 28 0 28 0
Tehnici de programare PDF E 5 28 0 28 0
Structuri de date şi algoritmi PDF E 5 28 0 14 14
Arhitectura calculatoarelor PDF E 5 28 0 28 0
Microeconomie PDF D 2 28 14 0 0
Limbi de circulație internaţională 2 PDF D 2 0 28 0 0
Educaţie fizică II D 1 0 14 0 0
Sisteme de operare PDF E 5 35 0 28 0
Teoria sistemelor PDF E 5 28 7 21 0
Programarea orientată pe obiecte PDF D 5 35 0 21 7
Analiza algoritmilor PDF E 5 28 0 28 0
Proiectarea microsistemelor digitale PDF E 5 28 0 14 14
Management PDF D 2 28 14 0 0
Educaţie fizică III D 1 0 14 0 0
Practică (30 ore) C 2 - - - -
Fundamente de Inginerie software PDF D 5 35 0 28 0
Securitatea informatiei PDF E 5 28 0 28 0
Reţele de calculatoare PDF E 5 35 0 28 0
Baze de date PDF E 4 28 0 28 0
D.O.: Concepte fundamentale ale limbajelor de programare PDF / Programare JAVA PDF E 4 28 0 28 0
Marketing PDF D 2 28 14 0 0
D.O.: Proiect sincretic I A/B/C extern D 2 0 0 0 21
Educaţie fizică IV D 1 0 14 0 0
Practică (30 ore) C 2 - - - -
Proiectarea interfeţelor utilizator şi grafică PDF E 5 28 0 28 0
Medii şi tehnologii de programare PDF E 5 28 0 28 0
Limbaje formale şi tehnici de compilare PDF E 5 28 0 28 0
Programare WEB PDF E 5 28 0 28 0
D.O. extern D 5 28 0 28 0
Comunicare PDF D 2 28 14 0 0
D.O.: Proiect sincretic II A/B/C extern D 3 0 0 0 28
D.O. extern E 4 28 0 28 0
D.O. extern E 4 28 0 28 0
D.O. extern E 4 28 0 28 0
D.O. extern E 4 28 0 28 0
Elaborare lucrare de licenţă E 14 0 0 0 98

 

div
home | mail | sitemap