English version

UPT
div
div
div
div
div

Studii de licenţă în anul școlar 2015/2016

Important: Admitere | Regulament ciclu licenţă UPT PDF | Alte regulamente extern

Găsiți pe această pagină planurile de învățământ pentru:

 

Computer and Software Engineering

Discipline Eval Cred. Course Sem. Lab. Pro.
Mathematical analysis PDF E 5 28 28 0 0
Algebra and geometry PDF E 5 28 28 0 0
Physics PDF D 4 28 14 14 0
Computer programming  PDF E 5 42 0 28 0
Logic and discrete structures  PDF E 4 28 28 0 0
Fundamentals of mechanical engineering and robotics  PDF D 3 28 0 14 0
Foreign languages PDF D 2 0 28 0 0
Sports PDF D 2 0 28 0 0
Optional - choose from other specialization's curricula - - - - - -
Computer assisted mathematics PDF D 5 28 0 28 0
Special mathematics (Probabilities and statistics) PDF E 5 42 28 0 0
Electrical engineering fundamentals PDF E 4 28 14 14 0
Electronic devices PDF D 4 28 0 14 0
Programming techniques PDF E 4 28 0 28 0
Digital logic PDF E 4 28 0 28 0
Foreign languages PDF D 2 0 28 0 0
Sports PDF D 2 0 14 0 0
Optional - choose from other specialization's curricula - - - - - -
System theory and automatization PDF D 4 28 0 28 0
Data structures and algorithms PDF E 4 28 0 28 0
Object-oriented programming PDF E 5 35 0 28 0
Measurement principles, techniques and devices PDF D 4 28 14 14 0
Computer architecture PDF E 4 28 0 28 0
Digital circuits and signals PDF E 4 35 0 28 0
Communication PDF D 3 28 14 0 0
Sports PDF D 2 0 14 0 0
Optional - choose from other specialization's curricula - - - - - -
Microeconomics PDF D 3 28 14 0 0
Algorithm design and analysis PDF E 5 28 0 28 0
Software engineering fundamentals PDF E 5 28 0 28 14
Databases PDF D 4 28 0 28 0
Computer organization PDF E 5 28 0 28 14
Integrated circuits / Fundamental concepts of programming languages PDF E 4 28 0 28 0
Culture and civilization PDF D 2 14 14 0 0
Sports PDF D 2 0 14 0 0
Optional - choose from other specialization's curricula - - - - - -
Computer networks PDF E 4 28 0 28 0
Computer engineering fundamentals PDF E 4 28 0 14 14
Operating systems PDF E 4 28 0 28 0
Digital microsystems design PDF E 4 28 0 14 14
Management and marketing PDF D 4 28 28 0 0
Elective 1 (package 5L1.1 or 5L1.2) PDF D 4 28 0 28 0
Elective 2 (choose from 5L2 or 5L1.1 or 5L1.2) PDF D 4 28 0 28 0
Applied activities (60 hours) PDF C 2
Optional - choose from other specialization's curricula - - - - - -
Artificial intelligence fundamentals PDF E 4 28 0 28 0
Embedded systems PDF E 4 28 0 14 14
Computer graphics PDF E 4 28 0 14 14
Digital signal processing / Compilation techniques PDF E 4 28 0 28 0
Elective 1 (package 6L1.1.1 or 6L1.1.2 or 6L1.2.1 or 6L1.2.2) PDF D 4 28 0 28 0
Elective 2 (choose from 6L2 or 6L1.1.1 or 6L1.1.2 or 6L1.2.1 or 6L1.2.2) PDF D 4 28 0 28 0
Applied activities (180 hours) PDF C 6
Optional - choose from other specialization's curricula - - - - - -
Elective 1 (package 7L1.1.1 or 7L1.1.2 or 7L1.2.1 or 7L1.2.2) PDF E 5 28 0 28 0
Elective 2 (package 7L2.1 or 7L1.1.1 or 7L1.1.2 or 7L1.2.1 or 7L1.2.2) PDF E 5 28 0 28 0
Elective 3 (package 7L2.1 or 7L1.1.1 or 7L1.1.2 or 7L1.2.1 or 7L1.2.2) PDF E 5 28 0 28 0
Elective 4 (package 7L2.1 or 7L1.1.1 or 7L1.1.2 or 7L1.2.1 or 7L1.2.2) PDF E 5 28 0 28 0
Elective 5 (choose from 7L2.2) PDF D 5 28 0 28 0
Elective 6 (choose from 7L2.2) PDF D 5 28 0 28 0
Diploma project  PDF 0 0 0 28
Optional - choose from other specialization's curricula - - - - - -
Elective 1 (package 8L1.1.1 or 8L1.1.2 or 8L1.2.1 or 8L1.2.2) PDF E 4 28 0 14 0
Elective 2 (choose from 8L2 or 8L1.1.1 or 8L1.1.2 or 8L1.2.1 or 8L1.2.2) PDF E 4 28 0 14 0
Elective 3 (choose from 8L2 or 8L1.1.1 or 8L1.1.2 or 8L1.2.1 or 8L1.2.2) PDF E 4 28 0 14 0
Elective 4 (choose from 8L2 or 8L1.1.1 or 8L1.1.2 or 8L1.2.1 or 8L1.2.2) PDF E 4 28 0 14 0
Development of diploma thesis Practical stage (3 weeks X 28h) PDF C 1 84
Development of diploma thesis Design activity (4 weeks X 28h) PDF C 3 112
Diploma exam* PDF E 10
Optional - choose from other specialization's curricula - - - - - -

 

Domenii de licență: Ingineria sistemelor, Calculatoare și Tehnologia Informației

Disciplina Eval Cred. Curs Sem. Lab. Pro.
Analiză matematică: CTI PDF · IS PDF E 5 28 28 0 0
Algebră și geometrie: CTI PDF · IS PDF E 4 28 28 0 0
Fizică: CTI PDF · IS PDF D 4 28 14 14 0
Programarea calculatoarelor: CTI PDF · IS PDF E 5 42 0 28 0
Fundamente de inginerie mecanică și robotică: CTI PDF · IS PDF D 3 28 14 14 0
Logică şi structuri discrete: CTI PDF · IS PDF E 4 28 14 14 0
Limbi straine 1: CTI en PDF · fr PDF · de PDF · IS en PDF · fr PDF · de PDF D 2 0 28 0 0
Educaţie fizică 1: CTI PDF · IS PDF D 2 0 28 0 0
Matematici asistate de calculator: CTI PDF · IS PDF D 5 28 0 28 0
Matematici speciale (Probabilități și statistică): CTI PDF · IS PDF E 5 42 28 0 0
Fundamente de inginerie electrică: CTI PDF · IS PDF E 4 28 14 14 0
Fundamente de inginerie electronică: CTI PDF · IS PDF D 4 28 0 14 0
Tehnici de programare: CTI PDF · IS PDF E 4 28 0 28 0
Logică digitală: CTI PDF · IS PDF E 4 28 0 28 0
Limbi străine 2: CTI en PDF · fr PDF · de PDF · IS en PDF · fr PDF · de PDF D 2 0 28 0 0
Educaţie fizică 2: CTI PDF · IS PDF D 2 0 14 0 0

 

Specializarea Automatică și Informatică Aplicată

Disciplina Eval Cred. Curs Sem. Lab. Pro.
Teoria sistemelor I PDF E 4 28 0 28 0
Principii, tehnici și dispozitive de măsurare PDF D 4 28 7 14 0
Programarea orientată pe obiecte PDF E 5 35 0 21 7
Comunicare PDF D 3 14 14 0 0
Proiectarea circuitelor digitale dedicate PDF D 4 28 0 28 0
Arhitectura calculatoarelor PDF E 4 28 0 21 7
Structuri de date și algoritmi PDF E 4 28 0 28 0
Educație fizică 3 PDF D 2 0 14 0 0
Teoria sistemelor II PDF E 4 28 0 28 0
Baze de date PDF D 4 28 0 21 7
Programare concurentă PDF E 4 28 0 21 7
Modelare, simulare și elemente de identificare PDF E 4 28 0 28 0
Sisteme cu evenimente discrete PDF D 4 28 0 14 0
Sisteme bazate pe microprocesoare și microcontrolere PDF E 5 28 0 28 14
Microeconomie PDF D 3 28 14 0 0
Educație fizică 4 PDF D 2 0 14 0 0
Management și marketing PDF D 2 14 14 0 0
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor PDF E 5 28 0 14 14
Medii și tehnologii de programare PDF E 4 28 0 28 0
Disciplină opţională 1 (Set 1L1.5 extern) E 4 28 0 28 0
Comunicații de date PDF D 4 28 0 21 7
Sisteme încorporate PDF E 5 28 0 28 7
Proiect sincretic I (Set 1LPS1.5 extern) D 4 14 0 0 28
Practică (80 ore) PDF C 3
Cultură și Civilizație PDF D 2 14 14 0 0
Sisteme de operare PDF E 5 35 0 28 0
Securitatea informației PDF E 4 28 0 14 14
Disciplină opțională 2 A sau B (Set 2L2.6 extern) E 4 28 0 28 0
Rețele de calculatoare PDF E 5 35 0 28 14
Disciplină opțională 3 A sau B (Set 2L3.6 extern) D 4 28 0 28 0
Proiect sincretic II (Set 1LPS1.6 extern) D 4 14 0 0 28
Practică (160 ore) PDF C 5
Standardizare, grafică tehnică și creație intelectuală PDF D 4 35 0 0 7
Disciplină opțională 4 A sau B (Set 3L7.4extern D 4 28 0 14 14
Disciplină opțională 5 A sau B (Set 3L7.4extern D 4 28 0 14 14
Disciplină opțională 6 A sau B (Set 3L7.4extern E 4 28 0 28 0
Disciplină opțională 7 A sau B (Set 3L7.4extern E 4 28 0 28 0
Disciplină opțională 8 A sau B (Set 4L7.2extern E 4 28 0 28 0
Disciplină opțională 9 A sau B (Set 4L7.2extern E 4 28 0 28 0
Practică documentare pentru lucrarea de licență (45 ore) C 2
Disciplină opțională 10 A sau B (Set 5L8.3extern E 4 28 0 14 0
Disciplină opțională 11 A sau B (Set 5L8.3extern E 4 28 0 14 0
Disciplină opțională 12 A sau B (Set 5L8.3extern D 4 28 0 14 0
Disciplină opțională 13 A sau B (Set 6L8.1extern E 4 28 0 14 0
Elaborare proiect de diplomă C 4 182
Examen de diplomă E 10 0

Specializarea Calculatoare

Disciplina Eval Cred. Curs Sem. Lab. Pro.
Teoria sistemelor PDF D 4 28 0 28 0
Structuri de date și algoritmi PDF E 4 28 0 28 0
Programarea orientată pe obiecte PDF E 5 35 0 28 0
Principii, tehnici și dispozitive de măsurare PDF D 4 28 14 14 0
Arhitectura calculatoarelor PDF E 4 28 0 28 0
Circuite digitale PDF E 4 35 0 28 0
Comunicare PDF D 3 28 14 0 0
Educație fizică 3 PDF D 2 0 14 0 0
Microeconomie PDF D 3 28 14 0 0
Proiectarea și analiza algoritmilor PDF E 5 28 0 28 0
Fundamente de inginerie software PDF E 5 28 0 28 14
Baze de date PDF D 4 28 0 28 0
Organizarea calculatoarelor PDF E 5 28 0 28 14
Circuite integrate PDF / Concepte fundam. ale limbajelor de programare PDF E 4 28 0 28 0
Cultură și civilizație PDF D 2 14 14 0 0
Educație fizică 4 PDF D 2 0 14 0 0
Rețele de calculatoare PDF E 4 28 0 28 0
Fundamente de ingineria calculatoarelor PDF E 5 28 0 14 14
Sisteme de operare PDF E 5 28 0 28 0
Proiectarea microsistemelor digitale PDF E 4 28 0 14 14
Management  PDF D 2 14 14 0 0
Opțional 1 (pachet 5L1.1 sau 5L1.2 extern) D 4 28 0 28 0
Opțional 2 (5L2 sau 5L1.1 sau 5L1.2 extern) D 4 28 0 28 0
Practica (60 ore) PDF C 2
Marketing PDF D 2 14 14 0 0
Bazele inteligenței artificiale PDF E 4 28 0 28 0
Sisteme incorporate PDF E 5 28 0 14 14
Elemente de grafică (și interfețe om-calculator) PDF E 4 28 0 14 14
Prelucrarea numerica a semnalelor PDF / Limbaje formale si tehnici de compilare PDF E 5 28 0 28 0
Opțional 1 (din pachet 6L1.1.1 sau 6L1.1.2 sau 6L1.2.1 sau 6L1.2.2 extern) D 4 28 0 28 0
Opțional 2 (din pachet 6L2 sau 6L1.1.1 sau 6L1.1.2 sau 6L1.2.1 sau 6L1.2.2 extern) D 4 28 0 28 0
Practica (180 ore) PDF C 6
Opțional 1 (din pachet 7L1.1.1 sau 7L1.1.2 sau 7L1.2.1 sau 7L1.2.2 extern) E 5 28 0 28 0
Opțional 2 (din pachet 7L2.1 sau 7L1.1.1 sau 7L1.1.2 sau 7L1.2.1 sau 7L1.2.2 extern) E 5 28 0 28 0
Opțional 3 (din pachet 7L2.1 sau 7L1.1.1 sau 7L1.1.2 sau 7L1.2.1 sau 7L1.2.2 extern) E 5 28 0 28 0
Opțional 4 (din pachet 7L2.1 sau 7L1.1.1 sau 7L1.1.2 sau 7L1.2.1 sau 7L1.2.2 extern) E 5 28 0 28 0
Opțional 5 (din pachet 7L2 .2 extern) D 5 28 0 28 0
Opțional 6 (din pachet 7L2.2 extern) D 5 28 0 28 0
Proiect de diplomă 0 0 0 28
Optional 1 (din pachet 8L1.1.1 sau 8L1.1.2 sau 8L1.2.1 sau 8L1.2.2 extern) E 4 28 0 14 0
Optional 2 (din pachet 8L2 sau 8L1.1.1 sau 8L1.1.2 sau 8L1.2.1 sau 8L1.2.2 extern) E 4 28 0 14 0
Optional 3 (din pachet 8L2 sau 8L1.1.1 sau 8L1.1.2 sau 8L1.2.1 sau 8L1.2.2 extern) E 4 28 0 14 0
Optional 4 (din pachet 8L2 sau 8L1.1.1 sau 8L1.1.2 sau 8L1.2.1 sau 8L1.2.2 extern) E 4 28 0 14 0
Elaborare proiect de diploma C 4 182
Examen de diploma E 10

Specializarea Informatică

Misiunea programului de studii Informatică, care se încadrează în misiunea UPT, este de a realiza o calificare de informatician, care să fie caracterizată de:

 • dobândirea de abilități și competențe privind:
  • ­
  • înțelegerea și utilizarea conceptelor esențiale ale informaticii;
  • identificarea și rezolvarea problemelor din domeniul informaticii;
  • utilizarea de software dedicat;
  • proiectarea și întreținerea aplicațiilor informatice;
  • managementul informațiilor, interacțiunea om-calculator, operarea și administrarea calculatoarelor și rețelelor de calculatoare;
 • învățarea lucrului în echipă și dobândirea cunoștințele necesare de legislație, economie, marketing, management;
 • dobîndirea capacității de a utiliza principalele sisteme de operare (Windows, Unix) de a lucra în limbajele (C, C++, Java, SQL, PHP, HTML, XML, UML etc.) și mediile de programare (Microsoft Visual Studio, Borland Delphi, Oracle etc.) cele mai solicitate pe piața forței de muncă, realizarea și exploatarea aplicații informatice din domeniile cele mai diverse (bancar, contabil, industrial, Internet etc.).

Obiectivul programului de studiu Informatică este de a forma informaticieni cu o pregătire superioară (nivel de licență de studii superioare) în domeniul informaticii și a aplicațiilor ei.

Disciplina Eval Cred. Curs Sem. Lab. Pro.
Analiză Matematică PDF E 5 28 28 0 0
Algebră și geometrie PDF E 5 28 28 0 0
Introducere în programarea calculatoarelor PDF E 5 28 0 28 0
Logică și structuri discrete PDF D 5 28 28 0 0
Fundamentele calculatoarelor PDF E 4 28 0 28 0
Cultură și civilizație PDF D 2 14 14 0 0
Limbi de circulație internațională 1 (en PDF de PDF ) D 2 0 28 0 0
Educație fizică 1 D 2 0 28 0 0
Matematici speciale (Probabilități și statistică) PDF E 5 28 28 0 0
Matematici asistate de calculator PDF D 5 28 0 28 0
Tehnici de programare PDF E 5 28 0 28 0
Structuri de date și algoritmi PDF E 5 28 0 14 14
Arhitectura calculatoarelor PDF E 5 28 0 28 0
Microeconomie PDF D 2 28 28 0 0
Limbi de circulație internațională 2 (en PDF de PDF) D 2 0 28 0 0
Educație fizică 2 D 1 0 14 0 0
Sisteme de operare PDF E 5 35 0 28 0
Elemente de automatică PDF E 4 28 7 21 0
Programarea orientată pe obiecte PDF D 5 35 0 21 7
Analiza algoritmilor PDF E 5 28 0 28 0
Proiectarea microsistemelor digitale PDF E 4 28 0 14 14
Management PDF D 2 28 14 0 0
Educație fizică 3 D 1 0 14 0 0
Practică (90 ore) PDF C 4
Fundamente de inginerie software PDF D 5 28 0 28 0
Securitatea informației PDF E 4 28 0 28 0
Rețele de calculatoare PDF E 4 35 0 28 0
Baze de date PDF E 4 28 0 28 0
Disciplină opțională independentă 1 extern E 4 28 0 28 0
Marketing PDF D 2 28 14 0 0
Disciplină opțională independentă 2 extern D 2 0 0 0 21
Educație fizică 4 D 1 0 14 0 0
Practică (90 ore) PDF C 4
Proiectarea interfețelor utilizator și grafică PDF E 5 28 0 28 0
Medii și tehnologii de programare PDF E 5 28 0 28 0
Limbaje formale și tehnici de compilare PDF E 5 28 0 28 0
Programare WEB PDF E 5 28 0 28 0
Discipline Opționale extern D 5 28 0 28 0
Comunicare PDF D 2 14 14 0 0
(DO) Proiect sincretic II A/B/C extern D 3 0 0 0 21
Disciplină opțională extern E 4 28 0 21 0
Disciplină opțională extern E 4 28 0 21 0
Disciplină opțională extern E 4 28 0 21 0
Disciplină opțională extern D 4 28 0 21 0
Elaborare lucrare de licenţă D 4 0 0 0 182
Susținere lucrare de licenţă E 10 - - - -

Specializarea Informatică – Învățământ la distanță

Disciplina Eval Cred. Curs Sem. Lab. Pro.
Analiză matematică PDFE5286220
Algebră și geometrie PDFE5286220
Introducere în programarea calculatoarelor PDFE6280028
Logică și structuri discrete PDFD5286220
Fundamentele calculatoarelor PDFE5280028
Cultură și civilizație PDFD214680
Limbi de circulație internațională 1 PDFD214680
Matematici speciale (Probabilități și statistică) PDFE5286220
Matematici asistate de calculator PDFD5280028
Tehnici de programare PDFE5280028
Structuri de date și algoritmi PDFE62801414
Arhitectura calculatoarelor PDFE5280028
Microeconomie PDFD2286220
Limbi de circulație internațională 2 PDFD214680
Sisteme de operare PDFE5350028
Elemente de automatică PDFE4286121
Programarea orientată pe obiecte PDFD5350028
Analiza algoritmilor PDFE5280028
Proiectarea microsistemelor digitale PDFE5280028
Management PDFD228680
Practică (90 ore) PDF C 4 - - - -
Fundamente de inginerie software PDFD5280028
Securitatea informației PDFE4280028
Rețele de calculatoare PDFE4350028
Baze de date PDFE5280028
(DO) Concepte fundamentale ale limbajelor de programare PDF / Programare JAVA PDF E4280028
Marketing PDFD228680
(DO) Proiect sincretic I A/B extern D 2 0 0 0 21
Practică (90 ore) PDF C 4 - - - -
Proiectarea interfețelor utilizator și grafică PDFE5280280
Medii și tehnologii de programare PDFE5280280
Limbaje formale și tehnici de compilare PDFE5280280
Programare WEB PDFE5280280
Disciplină opțională independentă extern D 5280280
Comunicare PDFD214680
(DO) Proiect sincretic II A/B extern D 300021
Disciplină opțională independentă extern E 4280021
Disciplină opțională independentă extern E 4280021
Disciplină opțională independentă extern E 4280021
Disciplină opțională independentă extern D 4280021
Elaborare lucrare de licenţă D 4---182
Susținere lucrare de licenţă E 10----

 

div
home | mail | sitemap