English version

UPT
div
div
div
div
div
div

Studii de master în anul universitar 2009‒2010

Studiile de master care se desfăşoară în prezent în cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare au o durata de 2 ani (3 semestre transmitere cunoştinţe şi 1 semestru elaborare dizertaţie).

Informaţii importante: Admitere Regulament ciclu master UPT PDF

Studiile de master sunt orientate pe următoarele programe:

Computer Engineering

Software Engineering

Information Technology

Automotive Embedded Software

Ingineria Sistemelor Automate

Sisteme Informatice Aplicate în Producţie şi Servicii

Sisteme Informatice în Îngrijirea Sănătăţii

Tehnologii Informatice

div
home | mail | sitemap