English version

UPT
div
div
div
div
div

Studii de master

 

Studiile de master care se desfăşoară în prezent în cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare au o durata de 2 ani (3 semestre transmitere cunoştinţe şi 1 semestru elaborare dizertaţie). Studiile de master sunt orientate pe următoarele programe:

  • Computer Engineering, domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei – limba engleză
  • Software Engineering, domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei – limba engleză
  • Information Technology, domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei – limba engleză
  • Ingineria Sistemelor Automate, domeniul Ingineria Sistemelor
  • Sisteme Informatice Aplicate în Producţie şi Servicii, domeniul Ingineria Sistemelor
  • Sisteme Informatice în Îngrijirea Sănătăţii, domeniul Ingineria Sistemelor
  • Tehnologii Informatice, domeniul Informatică
  • Automotive Embedded Software, domeniul Ingineria Sistemelor – limba engleză

 

Informaţii importante: Admitere Regulament ciclu master UPT PDF

div
div
home | mail | sitemap