Noutăți

Biblioteca UPT

Pentru a veni în sprijinul studenților, Biblioteca Universității Politehnica Timișoara a prelungit programul de lucru în perioada sesiunii. Astfel, în perioada 13-29 ianuarie 2021, programul bibliotecii este următorul:

  • luni – joi: între orele 9 – 18
  • vineri: între orele 9 – 16

Activitățile desfășurate în Biblioteca UPT pentru studenți, în noul an universitar 2020/2021 extern

Studiul CNS-EUROSTUDENT

România participă la studiul european EUROSTUDENT al cărui scop este de a identifica condițiile de viață și de studiu ale studenților din Europa, în vederea îmbunătățirii sistemelor de învățământ superior.

Coordonarea la nivel național este realizată de Ministerul Educației și Cercetării și constă în transmiterea unui chestionar online tuturor studenților de la ciclurile de licență și master (termen limită: 18 ianuarie 2021) extern

Încasări taxe studii

Pentru plăți, consultați secțiunea dedicată din cadrul aplicației student.upt.ro extern

Plata taxelor pentru semestrul I se va putea efectua fără penalizare până în data de 10 ianuarie 2021. Începând cu data de 11 ianuarie 2021, pentru toate sumele neachitate, cu termen de plată 10 ianuarie 2021, se va percepe taxa de penalizare stabilită prin HCA nr. 94/21.07.2020:

  • pentru debite de cel mult 100 de lei pe semestrul 1, penalizarea este de 10 lei
  • pentru debite mai mari de 100 de lei pe semestrul 1, penalizarea este de 15% din valoarea debitului, fără a depăși 200 de lei

Termenele pentru depunerea cererilor de reducere și eșalonare a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021 PDF

Termenele de depunere a cererilor de extensie și reînmatriculare PDF

Despre plata tuturor taxelor aferente anului universitar 2020/2021 PDF


Termenul de plată a taxei de școlarizare pentru studenții admiși cu taxă în septembrie 2020 PDF

Lista studenților care în luna septembrie nu au plătit integral taxele anuale de studii;
N.B. doar studenții care nu au achitat nicio parte din taxa de studii pe sem.PDF sunt propuși pentru exmatriculare.

Orare

ABSOLVENȚI 2020 LICENȚĂ

Absolvenții promoţiei 2020 CARE NU AU ADUS FOTOGRAFII pentru diploma de INGINER nu vor putea ridica diploma în același timp cu colegii lor. Aceștia trebuie să aducă, în perioada 7-15 decembrie 2020, pen­tru diploma care va fi e­li­be­ra­tă, 2 poze color pro­fe­sio­na­le, mărimea 3/4, cu numele și prenumele trecut pe verso, cu ținută corespunzătoare:

  • băieții: costum, cravată
  • fetele: ținută decentă

Burse semestrul 1

Lista beneficiarilor și detalii pe pagina dedicată extern

Restanțe ani terminali

Adresa 13155/09.11.2020 privind programările examenelor restante pentru studenții din anii terminali PDF

Formare psihopedagogică

Metodologia de admitere în UPT la programul de formare psihopedagogică de nivel I, respectiv nivel II de certificare pentru profesia didactică pentru anul universitar 2020-2021 PDF

RGPD online

Notă privind prelucrarea datelor cu caracter personal a studenților și cadrelor didactice în timpul desfășurării activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului PDF

Carnete și legitimații

Studenții anilor 1 pot ridica carnetele de student (masterand) și legitimațiile de transport de la secretariatul Facultății (parter), de luni până joi, între orele 14 și 15.

Suplimentar, studenții anilor 1 Informatică (zi/distanță) pot ridica carnetele de student și legitimațiile de transport de la secretariatul Facultății (parter) și vineri, între orele 11 și 13:30.

Studenții anilor 2-4 pot depune carnetele de student (masterand) și legitimațiile de transport la secretariatul Facultății (parter), de luni până miercuri, între orele 14 și 15, și le pot ridica începând cu ziua următoare, între orele 14 și 15.

Future Mobility Challenge

A patra ediție a competiției Bosch Future Mobility Challenge, destinată studenților indiferent de anul și ciclul de studiu și având ca scop dezvoltarea de algoritmi de condus autonom pentru mașini la scara 1/10, va avea loc în data de 16 mai 2021, în Cluj-Napoca. extern

Cont an 1 licență

Studenții anilor 1 de licență sunt rugați să-și acceseze contul de Campus Virtual extern folosind adresa de email @student.upt.ro primită prin email sau telefon, pentru a putea participa la cursurile introductive din perioada 21-22 septembrie.

Pentru probleme de acces la Campusul Virtual, completați un tichet tehnic extern

Date contact studenți

Studenții care și-au schimbat adresele de email și/sau telefon mobil sunt rugați să le trimită prin email secretarei de care aparține extern

Educație Fizică și Sport

Detalii despre desfășurarea disciplinei Educație Fizică și Sport, în perioadele în care studenții vor veni pentru activitățile practice față în față PDF

Detalii despre restanțele la Educație Fizică și Sport din semestrul 2 (anul 1) și semestrul 4 (anul 2) PDF

Erasmus+

Biroul Erasmus+ al UPT organizează în data de 24 septembrie 2020, ora 14, un webinar de informare adresat studenților noștri referitor la mobilitățile de studiu și practică pentru semestrul 2 extern

Mobilități Erasmus+

Taxele de școlarizare aferente anului universitar 2020/2021 PDF

Structura anului universitar 2020/2021 PDF

Structura anului universitar 2020/2021 - ID PDF

Măsuri speciale COVID-19

Găsiți mai jos hotărârile luate de conducerea Facultății și Universității ca parte a măsurilor privind controlul și prevenirea infecției cu noul coronavirus (COVID-19)

HS 35/21.01.2021 - Hotărârea privind organizarea activităților didactice în sem. II, săptamânile 2-6 (22.02 - 28.03.2021) PDF

HS 250/09.11.2020 - Hotărârea ca în săptămânile 9-14 din cadrul semestrului I al anului universitar 2020 – 2021, precum și în cursul sesiunii de examene de iarnă, activitățile didactice să se desfășoare integral online PDF

HS 251/09.11.2020 - Hotărârea de suspendare a activităților didactice din data de 11.11.2020 PDF

Procedură privind organizarea activității în cadrul Universității Politehnica Timișoara în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 PDF

HS 234/15.10.2020 - Privind aprobarea ca în săptămânile de școală 6-8 activitatea să se desfășoare conform scenariului II din Procedura de desfășurare a activităților didactice în UPT (HS 185/14.09.2020) PDF

HCA - Privind mobilitățile Erasmus incoming PDF

HCA 79/07.07.2020 - Privind luarea de măsuri specifice finalizării activităților didactice din anul universitar 2019-2020 PDF

HCA 69/09.06.2020 - Privind desfășurarea programelor de mobilități tip incoming/outgoing PDF

HCA 63/19.05.2020 - Privind acordarea burselor pentru anii terminali PDF

HCA 61/19.05.2020 - Privind taxele de cămin în perioada stării de urgență/alertă PDF

HCA 57/19.05.2020 - In­struc­ți­uni de lucru privind or­ga­ni­za­rea activităților în UPT PDF

HS 109/14.05.2020 - Noul regulament de organizare examen licență și dezertație + procedură desfășurare on-line PDF


Predare sem. 1

Detalii despre modul de desfășurarea al activității didactice față-în-față în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare pe perioada semestrului I al anului universitar 2020-2021 extern

Cazare & cantină

Detalii despre sistarea cazărilor în căminele UPT începând cu 20 octombrie PDF

Detalii despre procedurile de cazare, și despre programul Cantinei studentești PDF