English version

UPT
div
div
div
div
div
div

Oficiul de Informare și Consiliere a Studenților

 

Echipa OICS la nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare:

 • Conf.dr. ing. Florin Drăgan, șef al echipei OICS
 • Conf.dr. ing. Lucian Prodan, membru
 • Student Andreia Vug, anul 4 IS
 • Student Isabela Iacoban, anul 3 CTI
 • Student Laura Mitricioiu-Buşe , anul 1 Master

Pentru detalii de contact, consultați pagina echipei.

 

Documente

 

Informare și Consiliere

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de Informare și Consiliere a Studenților, Oficiile asigură prezentarea pentru studenți a informațiilor despre:

 • specializările facultăților și calificările oferite prin ele
 • planurile de învățământ și syllabus-urilor disciplinelor
 • lucrările de laborator și proiectele prevăzute pe diversele direcții de studiu
 • laboratoarele de care dispun diversele discipline
 • informațiile relative la stagiile practice
 • posibilitățile de a obține burse de studiu sau burse sociale de la universitate sau de la diverși alți furnizori
 • posibilitățile de a beneficia de mobilități în țară și străinătate
 • posibilitățile de angajare (numai prin intermediul OIRMS)
 • facilitățile sociale, sportive și culturale oferite de universitate și a modului în care de ele se poate beneficia în mod efectiv

Pentru detalii, consultați ccoc.upt.ro extern și infochioșcurile Universității.

div
home | mail | sitemap