Desfășurarea activității de PRACTICĂ ÎN PRODUCȚIE a studenților de la Facultatea de Automatică și Calculatoare | Universitatea Politehnica Timișoara
UPT
div
div
div

Calendar de practică 2019

Practica se va desfășura după următorul calendar:

  • 04.02.2019 - 31.03.2019 - trimiterea de teme de practica de catre companii spre prodecanul chirila@cs.upt.ro in vederea postarii in Portalul de Practică AC extern
  • 01.04.2019 - 30.04.2018 - studentii depun in portal minim 3 aplicatii
  • 01.05.2019 - 15.05.2019 - fiecare companie primeste pe mail cv-urile studentilor ce au aplicat pentru ofertele acesteia
  • 15.05.2019 - 30.06.2019 - companiile isi vor organiza interviurile de selectie a studentilor
  • 08.07.2019 - 22.09.2019 - practica propriu zisa la posturile de lucru ale companilor

Detalii despre cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților sunt disponibile pe site-ul Universității extern

Cadrul legislativ

Legea nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor și studenților PDF

Regulamentul privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii studenţilor în UPT PDF

Ghidul cadru pentru derularea stagiului de practică al studenților UPT PDF

Ghidul cadru pentru derularea stagiului de practică al studenților AC PDF

• Alte informații privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților sunt disponibile pe site-ul Universității extern

Formulare pentru studenți

Acord cadru de colaborare PDF (RO DOC EN DOC)

Protocol de colaborare pentru efectuarea stagiului de practică PDF (RO DOC EN DOC)

Convenție-cadru privind efectuarea stagiului de practică - Anexa 1 PDF (RO DOC EN DOC)

Adresă eliberată de Decanatul facultății pentru prezentarea studentului la locul de practică (model - Anexa 2) DOC

Cerere tip către Secretariatul facultății pentru efectuarea practicii în instituția propusă (model - Anexa 3) DOC

Atestat de practică (model - Anexa 4) DOC

Caiet de practică DOC

Notă: Anexele 1, 2, 3 și 4 sunt Anexe la Regulamentul privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților în UPT.

div
home | mail | sitemap