English version

UPT
div
div
div
div
div
div

ANEXA 1 a regulamentului de practică în producţie

Programa analitică a activităţii de practică în producţie a studenţilor de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Rolul principal al inginerului il constituie perfectionarea continua a proceselor, a mijloacelor de productie si a tehnologiei, aceasta necesitand implicarea lui la nivelul atelierelor de productie.
Prin practica se urmareste familiarizarea studentilor cu acest rol si crearea unor deprinderi in profesia aleasa, precum si vizarea unui viitor loc de munca.

1. Anul I

Locul de desfasurare:

 • unitati de productie moderne;
 • centre de calcul;
 • oficii de calcul;
 • institute de cercetare - proiectare;
 • unitati bancare;
 • alte unitati dotate cu tehnica de calcul.

Obiective:

 • cunoasterea structurii (configuratii posibile pentru unitate centrala, memorie, periferice etc., setup) la sistemele de tip PC (586, 686, Pentium, etc.);
 • aprofundarea sistemului de operare DOS, WINDOWS (principalele comenzi interne si externe, organizarea structurii de fisiere si directoare);
 • familiarizare cu programe utilitare si medii integrate (Norton Commander, Norton Utility, Norton Integrator, Dos Shell, utilitare din WINDOWS, programe antivirus, editoare de texte, editoare grafice, compilatoare etc.);
 • familiarizare cu pachete de programe dedicate unei activitati specifice locului de practica (proiectarea cablajelor, proiectarea si simularea sistemelor, proiectarea schemelor electronice, analiza semnalelor, conducerea prin calculator in : energetica, chimie, transporturi, constructii de masini, etc.).

Cerinte:

 • se va studia, in detaliu, una din problemele cu care se ocupa unitatea si se va realiza un program (in limbajul Pascal, sau alt limbaj de nivel inalt) pentru aceasta problema, punandu-se accent pe interfata cu utilizatorul (ferestre, meniuri, help etc.);
 • in dosarul de practica se vor descrie : problema studiata, varianta clasica de rezolvare (eventual descrierea programelor existente), cerintele generale ale programului, metoda de rezolvare aleasa pentru program si observatii (facilitati, lipsuri, grad de eficienta, etc.);
 • fisierul sursa al programului impreuna cu un set de date de test vor fi aduse pe o discheta pentru a fi prezentate la sustinerea colocviului.

2. Anul II

Locul de desfasurare:

 • centre de calcul;
 • oficii de calcul;
 • institute de cercetare - proiectare;
 • societati comerciale;
 • regii autonome;
 • alte unitati dotate corespunzator.

Obiective

Se va alege un compartiment cat mai reprezentativ din punct de vedere al conducerii proceselor tehnologice de fabricatie, al urmaririi fabricatiei sau al activitatii de gestiune. Se vor urmari aspectele legate de realizarea si exploatarea sistemelor informatice si de automatizare:
 • relatia beneficiar - proiectant (analist);
 • formularea cerintelor generale ale sistemului;
 • structurarea sistemului in : partea de prescriere/introducere date, partea de masurare/validare, partea de comanda/meniuri, algoritm (de conducere) utilizat, partea de executie si procesul condus;
 • caracteristicile procesului;
 • caracteristicile echipamentelor speciale;
 • schema bloc;
 • analiza si codificarea (algoritmi, structuri de date);
 • realizarea interfetei cu utilizatorul;
 • interpretarea rezultatelor;
 • intocmirea documentatiei;
 • concluzii reiesite din testarea unor sisteme date in exploatare.

Cerinte:

 • se va realiza un program care, in functie de specificul unitatii, sa realizeze controlul unui proces sau gestiunea unei baze de date (de dimensiuni reduse);
 • in dosarul de practica se va descrie problema studiata, cerintele generale ale programului, metoda de rezolvare aleasa si documentatiile anexe (analiza, implementare, utilizare); se vor descrie alte doua locuri din unitatea respectiva, unde introducerea tehnicii de calcul mareste considerabil eficienta;
 • fisierul sursa al programului impreuna cu un set de date de test vor fi aduse pe o discheta pentru a fi prezentate la sustinerea colocviului.

3. Anul III Automatica

Locul de desfasurare:

 • orice unitate care dispune de echipamente sau procese conduse / supravegheate numeric.

Obiective

Studiul elementelor de interfatare a proceselor cu tehnica de calcul:
 • interfete hardware (module de programare, adaptoare pentru traductoare, convertoare, module de comanda pentru elemente de executie, blocuri de reglare numerica, sisteme de afisare, etc.);
 • module program (regulatoare numerice, interpolatoare, compilatoare, etc.).

Cerinte:

 • in dosarul de practica se va descrie un proces (masina unealta, proces chimic, cuptor, analizor de gaze, etc.) interfatat cu calculator (microcontroler, microprocesor) si se va detalia o interfata a acestuia;
 • se va realiza un program, intr-un limbaj adecvat, pentru exploatarea interfetei respective;
 • fisierul sursa al programului impreuna cu un set de date de test vor fi aduse pe o discheta pentru a fi prezentate la sustiinerea colocviului.

4. Anul III Calculatoare

Locul de desfasurare:

 • centre de calcul;
 • unitati SERVICE (sectii de constructie, depanare, configurare);

Obiective:

 • se va studia, la alegere, structura hardware a unei retele de calculatoare sau a unui minicalculator;
 • se va urmari activitatea de intretinere periodica a echipamentelor de calcul, precum si folosirea programelor de test si diagnosticare hardware;
 • cunoasterea principalelor comenzi ale sistemului de operare si modul de lucru al utilitarelor specifice.

Cerinte:

 • se va realiza, in limbaj de asamblare, un program de test pentru o componenta a sistemului de calcul;
 • dosarul de practica va contine un rezumat al aspectelor enuntate la "obiective", precum si descrierea in detaliu a programului de test;
 • fisierul sursa al programului de test (bogat in comentarii) va fi adus pe o discheta pentru a fi prezentat la sustinerea colocviului.

5. Anul IV (Automatica si Calculatoare)

Se va efectua in mod diferentiat in functie de specializare. Studentii vor alege o tema de proiect (eventual propusa de firma unde isi desfasoara practica sau de catre cadre didactice din catedra). Tema aleasa trebuie sa se incadreze in specificul unitatii sau al catedrei.
Dosarul de practica va contine tot ce trebuie sa contina un dosar de proiect.
Nota va fi acordata de catre Comisia de practica.

div
div
home | mail | sitemap