UNIVERSITATEA TEHNICA DIN TIMISOARA
FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE

Nr._______ din ____________C A T R E ,


_____________________________________________________.


Prin prezenta va rugam sa acceptati ca studentul(a) ______________________________________ din anul ___________ de la Facultatea de Automatica si Calculatoare sa efectueze practica in productie in intreprinderea dumneavoastra conform programei analitice cuprinse in dosarul de practica.
Durata practicii este de 3 saptamani cu 6 ore/zi (total 90 ore). La incheierea activitatii de practica va rugam sa eliberati studentului practicant adeverinta de efectuare a practicii.

     Cu multumiri,


D E C A N,
                Prof.dr.ing. Octavian Proştean                 
                
                SECRETAR                 

   
_________________________________

    (Unitatea)

Nr._______ din ____________A D E V E R I N TAStudentul(a) _______________________________ din anul ________ a Facultatii de Automatica si Calculatoare a efectuat practica in productie in unitatea noastra in perioada ___________________ adica in total ____ ore, sub supravegherea d-lui(ei) __________________.
Activitatea de practica s-a desfasurat (NU s-a desfasurat) in conditii normale cu urmatoarele observatii:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________                DIRECTOR,                
                
                Coordonator practica