Biblioteca UPT

Tur virtual: https://library.upt.ro/pub.edocs/Tur_Virtual/Prezentare_Biblioteca.mp4

1. Informații generale

Locație: Bulevardul Vasile Pârvan Nr. 2B, Timișoara

Orar:  Luni-Joi 9.00-15.00, Vineri 9.00-14.00

Pagina web: https://library.upt.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/UPTLibrary/

Instagram: https://www.instagram.com/biblioteca.upt/

1.1. Eliberarea cardului de bibliotecă

Eliberarea cardului se face doar în baza programării online : https://bibliotecaupt.setmore.com/services

 

Tutorial card : https://library.upt.ro/pub.edocs/Tutorial/Card_biblioteca.mp4

Tutorial Programare eliberare card : https://library.upt.ro/Program_card_student.mp4

Tutorial Reprogramare, anulare înscriere: https://library.upt.ro/Reprogram_anulare.mp4

Tutorial Rezervare spații de lectură : https://library.upt.ro/Rezervare_lectura.mp4

Acte necesare:

-                    carnet de student

-                    carte de identitate

1.2  Accesul în Bibliotecă se face după regulile de mai jos:

-          Accesul în bibliotecă se face pe ușa dinspre Str. Traian Lalescu, Et. I.

-          Ieșirea din bibliotecă se face pe ușa dinspre Bulevardul Vasile Pârvan, Et. I.

-          La intrare se ia temperatura, care trebuie să fie sub 37,3 ° C.

-          La intrarea în bibliotecă este obligatorie dezinfectarea mâinilor. Fiecare utilizator trece prin zona de dezinfectare.

-          Este obligatorie purtarea măștii de protecție în bibliotecă.

-          Accesul în bibliotecă se face în număr de maxim 3 persoane

-          Accesul utilizatorilor se filtrează la intrare pe categorii de servicii:

o    pentru eliberare card cu rezervare anterioară

o    pentru împrumut publicații

o    pentru acces studiu cu rezervare anterioară

-          Restituirea și împrumutul publicațiilor se face exclusiv de către utilizatori.

-          Publicațiile restituite se pun pe căruciorul alăturat stației de auoîmprumut și autorestituire.

-          În incinta bibliotecii deplasarea utilizatorilor se face obligatoriu pe traseele prestabilite și semnalizate.

-          În vederea împrumutului de publicații, utilizatorul care nu a făcut solicitarea online este rugat să aștepte în afara incintei bibliotecii, maxim 15 minute,  pentru a intra în posesia publicațiilor solicitate.

-          Este de dorit ca plata anumitor servicii să fie făcută la stațiile POS de la et. I.

-          Dacă utilizatorul are rezervare pentru masă de studiu, se va deplasa doar la locul rezervat. Este interzisă deplasarea în alte spații sau accesul la colecții.

-          Lucrurile personale se depun în dulăpiorul de garderobă la sosire, după ce s-a împrumutat cheia de la garderobă.

-          Accesul de la masa de studiu la toalete se va face doar pe trasee prestabilite.

-          La plecare, utilizatorul are obligația să închidă dulăpiorul cu cheia (pentru a se putea evidenția cu cheia dulăpiorul folosit în scopul dezinfectării).

-          Cheile de garderobă se vor depune la plecare, pe traseul de ieșire – pultul Info2.

-          Plecarea din bibliotecă de la etajele 2 și 3 se face pe scările dinspre corpul C.

-          Nu este permis accesul în bibliotecă cu plase.

-          Nu este permis accesul utilizatorilor la colecții.

-          Nu este permis accesul cu alimente sau băuturi, altele decât apa.

-          Nu este permisă utilizarea lifturilor pentru accesul la etajele 2 și 3, accesul la aceste etaje se face pe scările de la lifturi.

-          Nu sunt permise formarea de grupuri în bibliotecă pentru discuții, bibliotecarii vor atenționa utilizatorii care sunt în grup mai mare de 2 că nu au voie.

2. Căutare de resurse informaționale

Catalogul online : http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?vid=40TUT_V1&sortby=rank&lang=ro_RO

Tutorial Contul de bibliotecă : https://library.upt.ro/Cont_Biblioteca.mp4

Tutorial Accesul la colecțiile Bibliotecii : https://library.upt.ro/pub.edocs/Tutorial/Acces_colectii.mp4

Tutorial Accesul la BD ANELIS : https://library.upt.ro/Acces_BDAnelis.mp4

Depozit digital : https://dspace.upt.ro/jspui/