Syllabus-uri an 3 sem.I set 1L5.1

Syllabus-uri an 3 sem.I set 1LPS1.5 (Proiect sincretic)

Syllabus-uri an 3 sem.II set 2L2.6A

Syllabus-uri an 3 sem.II set 2L2.6B

Syllabus-uri an 3 sem.II set 1LPS1.6 (Proiect sincretic)

Syllabus-uri an 4 sem.I

Syllabus-uri an 4 sem.II