Universitatea "Politehnica" din Timişoara

                 

Facultatea de Automatica si Calculatoare

                 

Domeniul de studii de Licenta: Ingineria Sistemelor

                               

Specializarea master: Automotive Embedded Software

                 
                                
 

PLAN DE INVATAMANT  -  ANUL I

 

PLAN DE INVATAMANT  -  ANUL II

  
 

SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

 

SEMESTRUL III

SEMESTRUL IV

  

1.

Embedded Systems I (A)

Embedded Systems II (CA)

1.

Disciplina optionala independenta 1                                 (setul 1LM2.3)

Activitate de cercetare ştiinţifică                     (7 saptamani)

  
  

E

8

28

0

14

0

AIA

E

8

42

0

28

0

AIA

E

7

42

0

7

0

AIA

EP

15

0

0

0

98

AIA

  

2.

Software Management Project (S)

Communications Skills (S)

2.

Disciplina optionala independenta 2                                 (setul 1LM2.3)

Elaborare lucrare dizertatie                           (7 saptamani)

  
  

E

8

42

0

14

0

AIA

E

7

0

28

0

0

AIA

E

7

42

0

7

0

AIA

E

15

0

0

0

98

AIA

  

3.

Software Engineering I (A)

Basic Application Know How (S)

3.

Disciplina optionala independenta 3                                    (setul 2LM2.3)

   
  

E

8

42

0

14

0

AIA

E

8

21

0

0

21

AIA

E

8

42

0

0

7

AIA

         

4.

Data Communications and Applications to Automotive (A)

Dynamic Systems and Stability in Automotive Control (CA)

4.

Disciplina optionala independenta 4                                    (setul 2LM2.3)

   
  

E

6

28

14

0

0

AIA

E

7

28

0

14

14

AIA

E

8

42

0

0

7

AIA

         

total / semestru

ore:

196

evaluari: 4

ore:

196

evaluari: 4

total / semestru

ore:

196

evaluari: 4

ore:

196

   

credite:

30

4E

credite:

30

4E

credite:

30

4E

credite:

30

   

total / săptămână

ore:

14

ore:

14

total / săptămână

ore:

14

ore:

14

  

din care:

10

1

3

0

(c, s, l, p)

din care:

6.5

2

3

2.5

(c, s, l, p)

din care:

12

0

1

1

(c, s, l, p)

din care:

0

0

0

14

(c, s, l, p)

  
                  
       

ANUL II - Discipline optionale

        
       

SEMESTRUL III

         
        

Setul de discipline optionale 1LM2.3

 

Setul de discipline optionale 2LM2.3

        
       

1

Fault detection and diagnosis (A)                                                         (disciplina optionala 1LM2.3.1)

1

Advanced Information Security for Embedded Systems (CA)                                     (disciplina optionala 2LM2.3.1)

        
               
       

E

7

42

0

7

0

AIA

E

8

42

0

0

7

AIA

        
       

2

Control of electrical drives (CA)                                                                            (disciplina optionala 1LM2.3.2)

2

Advanced Topics in Control Engineering and Computer Science:Sensor Networks (CA)                                                                                 (disciplina optionala 2LM2.3.2)

        
               
       

E

7

42

0

7

0

AIA

E

8

42

0

0

7

AIA

        
       

3

Actuators in automotive systems (CA)                                                           (disciplina optionala 1LM2.3.3)

3

Software Engineering II (CA)                                                                             (disciplina optionala 2LM2.3.3 )

        
               
       

E

7

42

0

7

0

AIA

E

8

42

0

0

7

AIA

        
       

4

Visual Programming and Modelling (A)                                                                          (disciplina optionala 1LM2.3.4 )

4

Multi-agent systems (CA)                                                                                      (disciplina optionala 2LM2.3.4 )

        
               
       

E

7

42

0

7

0

AIA

E

8

42

0

0

7

AIA

        
                                
       

Nota: Din fiecare dintre grupurile Disciplină opţională independentă 1,...,Disciplină opţională independentă 3 se activează un număr de discipline  în funcţie de opţiunile studenţilor, de numărul studenţilor şi de capacitatea financiară.

          
                                

Legendă:    

                               
 

c - curs

        

l - laborator

   

Structură Tabel:

  

Denumire disciplină

      
 

C - colocviu (formă de evaluare

        

nc - număr credite

      

FE

nc

c

s

l

p

departament titular

      
  

 dedicată exclusiv disciplinei "Practică")

       

p - proiect

                     
 

E - examen

        

s - seminar

                     
 

EP - evaluare pe parcurs

            

Ex.

  

Embedded Systems I

      
 

E/EP - evaluarea se face prin examen sau prin evaluare pe parcurs dupa cum disciplina se alege ca disciplina optionala independenta 3 respectiv ca disciplina optionala independenta 4.

       (S) = Discipline de sinteza

  

E

8

28

0

14

0

AIA

      
 

       (A) = Discipline de aprofundare

                 
 

FE - forme de evaluare

       (CA) = Discipline de cunoastere avansata

                 
 

(*) - discipline optionale activate in anul universitar 2007 / 2008

                              
                                

RECTOR,

                               

Prof.dr.ing. Nicolae ROBU