Universitatea "Politehnica" din Timişoara

                 

Facultatea de Automatica si Calculatoare

                 

Specializarea Ingineria Sistemelor Automate

                 
                                

                                             PLAN DE INVATAMANT  -  ANUL I

PLAN DEINVATAMANT  -  ANUL II

  
 

SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

 

SEMESTRUL III

SEMESTRUL IV

  

1.

Complemente de teoria sistemelor (A)

Sisteme de conducere adaptiva (CA)

1.

Sisteme de reglare avansata (CA)

Activitate de cercetare ştiinţifică                     (7 saptamani)

  
  

E

7

28

21

0

0

AIA

E

7

28

0

21

0

AIA

E

7

28

7

0

14

AIA

EP

15

0

0

0

98

AIA

  

2.

Estimarea parametrilor sistemelor (A)

Sisteme de conducere inteligenta (A)

2.

Testarea si diagnoza sistemelor (A)

Elaborare lucrare dizertatie                           (7 saptamani)

  
  

E

7

28

7

14

0

AIA

E

7

28

7

0

14

AIA

E

7

28

0

7

14

AIA

E

15

   

98

AIA

  

3.

Optimizarea sistemelor (CA)

Sisteme de conducere a miscarii (S)

3.

Disciplina optionala independenta 2                                                          (setul 2LM2.3)

   
  

E

8

28

0

0

14

AIA

E

8

28

0

0

21

AIA

E

8

28

0

7

14

AIA

         

4.

Implementarea in timp real a structurilor de conducere (S)

Disciplina optionala independenta 1                                                             (setul 1LM1.2)

4.

Disciplina optionala independenta 3                                                         (setul 2LM2.3)

   
  

E

8

28

0

0

28

AIA

E

8

28

0

7

14

AIA

E

8

28

0

7

14

AIA

         

total / semestru

ore:

196

evaluari: 4

ore:

196

evaluari: 4

total / semestru

ore:

196

evaluari: 4

ore:

196

   

credite:

30

4E

credite:

30

4E

credite:

30

4E

credite:

30

   

total / săptămână

ore:

14

ore:

14

total / săptămână

ore:

14

ore:

14

  

din care:

8

2

1

3

(c, s, l, p)

din care:

8

0.5

2

3.5

(c, s, l, p)

din care:

8

0.50

1.5

4

(c, s, l, p)

din care:

0

0

0

14

(c, s, l, p)

  
                  

ANUL I - Discipline optionale

 

ANUL II - Discipline optionale

  
  

SEMESTRUL II

 

SEMESTRUL III

   

1.

 

Baze de date avansate (A)                                                     (disciplina optionala 1LM1.2.1 din setul 1LM1.2)

1

Sisteme de conducere cu predictie (CA)                                                                   (disciplina optionala 2LM2.3.1 din setul 2LM2.3)

   
  
       

E

8

28

0

7

14

AIA

E

8

28

0

7

14

AIA

         

2.

 

Ingineria calitatii (S)                                                                        (disciplina optionala 1LM1.2.2 din setul 1LM1.2)

2

Sisteme haotice (CA)                                                                                       (disciplina optionala 2LM2.3.2 din setul 2LM2.3)

   
  
       

E

8

28

0

7

14

AIA

E

8

28

0

7

14

AIA

         

3.

 

Reţele wireless şi aplicaţii în automatică (CA)                                                (disciplina optionala 1LM1.2.3 din setul 1LM1.2)

3

Sisteme de conducere in autovehicule (S)                                    (disciplina optionala 2LM2.3.3 din setul 2LM2.3)

   
  
       

E

8

28

0

7

14

AIA

E

8

28

0

7

14

AIA

         

4.

 

Sisteme bazate pe cunostinte (A)                                                 (disciplina optionala 1LM1.2.4 din setul 1LM1.2)

4

Aplicatii de conducere in sisteme incorporate (A)                               (disciplina optionala 2LM2.3.4 din setul 2LM2.3)

   
  
       

E

8

28

0

7

14

AIA

E

8

28

0

7

14

AIA

         
   

5

Tehnologii Internet (A)                                                                                                        (disciplina optionala 2LM2.3.5 din setul 2LM2.3)

   
  
              

E

8

28

0

7

14

AIA

         
   

6

Managementul proiectelor (S)                                                            (disciplina optionala 2LM2.3.6 din setul 2LM2.3)

   
  
              

E

8

28

0

7

14

AIA

         
   

7

Sisteme de reglare robusta (CA)                                                                                   (disciplina optionala 2LM2.3.7 din setul 2LM2.3)

   
  
              

E

8

28

0

7

14

AIA

         
   

8

Sisteme distribuite si senzori inteligenti (CA)                                                             (disciplina optionala 2LM2.3.8 din setul 2LM2.3)

   
  
              

E

8

28

0

7

14

AIA

         
                                
                                
        

Nota: Din fiecare dintre grupurile Disciplină opţională independentă 1,...,Disciplină opţională independentă 3 se activează un număr de discipline  în funcţie de opţiunile studenţilor, de numărul studenţilor şi de capacitatea financiară.

         
                                

Legendă:    

                               
 

c - curs

        

l - laborator

   

Structură Tabel:

  

Denumire disciplină

      
 

C - colocviu (formă de evaluare

        

nc - număr credite

      

FE

nc

c

s

l

p

departament titular

      
  

 dedicată exclusiv disciplinei "Practică")

       

p - proiect

                     
 

E - examen

        

s - seminar

                     
 

EP - evaluare pe parcurs

            

Ex.

  

Optimizarea sistemelor

      
 

E/EP - evaluarea se face prin examen sau prin evaluare pe parcurs dupa cum disciplina se alege ca disciplina optionala independenta 3 respectiv ca disciplina optionala independenta 4.

   

E

8

28

0

0

14

AIA

      
                   
 

FE - forme de evaluare

                  
 

(*) - discipline optionale activate in anul universitar 2007 / 2008

                              
                                

RECTOR,

                               

Prof.dr.ing. Nicolae ROBU