Universitatea "Politehnica" din Timişoara

                 

Facultatea de Automatica si Calculatoare

                 

Domeniul de studii de Licenta: Ingineria Sistemelor

                               

Specializarea Sisteme automate aplicate in productie si servicii

                 
                                

                                             PLAN DE INVATAMANT  -  ANUL I

PLAN DE INVATAMANT  -  ANUL II

  
 

SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

 

SEMESTRUL III

SEMESTRUL IV

  

1.

Prelucrarea matematica a semnalelor

Platforme informatice pentru productie si servicii

1.

Inteligenta artificiala si sisteme autonome

Activitate cercetare (practica 7 saptamani)

  
  

E

6

28

0

14

0

AIA

E

8

28

0

14

0

AIA

E

6

28

0

7

14

AIA

EP

15

0

0

0

98

AIA

  

2.

Sisteme distribuite si senzori inteligenti

Tehnologii Internet

2.

             Disciplina optionala independenta 1                                 (setul 1LM1.3)

Elaborare lucrare dizertatie (7 saptamani)

  
  

E

8

28

0

0

14

AIA

E

8

28

0

14

14

AIA

E

8

28

0

7

14

AIA

E

15

0

0

0

98

AIA

  

3.

Automatizari cu echipamente de putere

Tehnici avansate de securizarea datelor si programelor

3.

Disciplina optionala independenta 2                                                          (setul 2LM1.3)

   
  

E

8

28

0

0

28

AIA

E

6

28

0

0

14

AIA

E

8

28

0

7

14

AIA

         

4.

Managementul resurselor umane in cercetare                                         

Programarea moderna a AP-urilor si masinilor cu CNC

4.

Disciplina optionala independenta 3                                                         (setul 3LM1.3)

   
  

E

8

28

14

0

14

AIA

E

8

28

0

14

14

AIA

E

8

28

0

7

14

AIA

         

total / semestru

ore:

196

evaluari: 4

ore:

196

evaluari: 4

total / semestru

ore:

196

evaluari: 4

ore:

196

   

credite:

30

4E

credite:

30

4E

credite:

30

4E

credite:

30

   

total / săptămână

ore:

14

ore:

14

total / săptămână

ore:

14

ore:

14

  

din care:

8

1

1

4

(c, s, l, p)

din care:

8

0

3

3

(c, s, l, p)

din care:

8

0

2

4

(c, s, l, p)

din care:

0

0

0

14

(c, s, l, p)

  
                  

ANUL II - Discipline optionale

        

SEMESTRUL III

        
 

Setul de discipline optionale 1LM1.3

 

Setul de discipline optionale 2LM1.3

 

Setul de discipline optionale 3LM1.3

       

1

Programarea sistemelor mobile                                         (disciplina optionala 1LM1.3.1)

1

         Calitate in sistemele automatizate        (disciplina optionala 2LM1.3.1)

1

 Conversia energiei-Control si aplicatii                                                                                (disciplina optionala 3LM1.3.1)  

       
       

E

8

28

0

7

14

AIA

E

8

28

7

0

14

AIA

E

8

28

0

7

14

AIA

       

2

Programare in timp real pentru sisteme incorporate                  (disciplina optionala 1LM1.3.2)

2

Arhitecturi tolerante la defectari in automatizari                                                           (disciplina optionala 2LM1.3.2)  

2

Gestionarea proiectelor din competitii (disciplina optionala 3LM1.3.3 )

       
       

E

8

28

0

7

14

AIA

E

8

28

0

7

14

AIA

E

8

28

0

7

14

AIA

       

3

              Sisteme multiagent                                                  (disciplina optionala 1LM1.3.3)

3

Gestionarea proiectelor din competitii (disciplina optionala 2LM1.3.3 )

3

            Telematica                                                                          (disciplina optionala 3LM1.3.3 )  

       
       

E

8

28

0

7

14

AIA

E

8

28

0

7

14

AIA

E

8

28

0

7

14

AIA

       

4

                 Programarea vizuala si modelare                                                                                          (disciplina optionala 1LM1.3.4)  

4

         Logistica industriala si comerciala                              (disciplina optionala 2LM1.3.4 )  

4

Sisteme colaborative cu aplicatii in robotica                                                                                    (disciplina optionala 3LM1.3.4 )

       
       

E

8

28

0

7

14

AIA

E

8

28

0

7

14

AIA

E

8

28

0

7

14

AIA

       
                                
      

Nota: Din fiecare dintre grupurile Disciplină opţională independentă 1,...,Disciplină opţională independentă 3 se activează un număr de discipline  în funcţie de opţiunile studenţilor, de numărul studenţilor şi de capacitatea financiară.

           
                                

Legendă:    

                               
 

c - curs

        

l - laborator

   

Structură Tabel:

  

Denumire disciplină

      
 

C - colocviu (formă de evaluare

        

nc - număr credite

      

FE

nc

c

s

l

p

departament titular

      
  

 dedicată exclusiv disciplinei "Practică")

       

p - proiect

                     
 

E - examen

        

s - seminar

                     
 

EP - evaluare pe parcurs

            

Ex.

  

Prelucrarea matematica a semnalelor

      
 

E/EP - evaluarea se face prin examen sau prin evaluare pe parcurs dupa cum disciplina se alege ca disciplina optionala independenta 3 respectiv ca disciplina optionala independenta 4.

   

E

8

28

7

0

14

AIA

      
                   
 

FE - forme de evaluare

                  
 

(*) - discipline optionale activate in anul universitar 2007 / 2008

                              
                                

RECTOR,

                               

Prof.dr.ing. Nicolae ROBU