Universitatea "Politehnica" din Timişoara

  

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

  

Durata studiilor: 4 semestre

                        

Domeniul: Informatică

  

Specializarea: Tehnologii informatice

                       

Încadrarea: Program de studii de aprofundare a domeniului de studii de licenţă de Informatică

Calificarea: Master în Tehnologii informatice

                       

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2009-2010

  
   
 

SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

SEMESTRUL III

SEMESTRUL IV

  

1.

Inteligenţă artificială şi sisteme expert

Programarea reţelelor de calculatoare

Proiectarea arhitecturală a sistemelor software

Activitate de cercetare

  
  

E

8

28

0

0

21

 

E

8

28

0

14

7

 

E

8

28

0

0

21

 

D

15

0

0

0

98

   

2.

Tehnici avansate de compilare

Sisteme de programe în timp real

Metode de testare software

Elaborare lucrare de dizertaţie

  
  

E

8

28

0

0

21

 

E

8

28

0

0

21

 

E

8

28

0

21

0

 

E

15

0

0

0

98

   

3.

Modelarea şi simularea sistemelor discrete

Managementul proiectelor software

Opţional

   
  

E

7

28

0

14

7

 

E

7

28

0

0

21

 

E

7

28

0

0

21

          

4.

Opţional

Opţional

Opţional

   
  

E

7

28

0

0

21

 

E

7

28

0

0

21

 

E

7

28

0

0

21

          

total / semestru

ore:

196

evaluări: 4E

ore:

196

evaluări: 4E

ore:

196

evaluări: 4E

ore:

196

evaluări: 1E, 1D

  

credite:

30

 

credite:

30

 

credite:

30

 

credite:

30

   

total / săptămână

ore:

14

ore:

14

ore:

14

ore:

14

  

din care:

8.0

0.0

1.0

5.0

(c, s, l, p)

din care:

8.0

0.0

1.0

5.0

(c, s, l, p)

din care:

8.0

0.0

1.5

4.5

(c, s, l, p)

din care:

0

0

0

14

(c, s, l, p)

  
                               

Legendă:  E = examen, D = evaluare distribuită

  

                  c = curs, s = seminar, l = laborator, p = proiect

  

Raport cursuri/activităţi aplicative = 24/32 = 0,75  

                              
                               

RECTOR,

DECAN,

  

Prof.dr.ing. Nicolae ROBU

Prof. dr. ing. Octavian Proştean

  
                               
    
    
                               
                               

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

 

Facultatea Automatică şi Calculatoare

 

Domeniul Informatică - MASTER IN TEHNOLOGII INFORMATICE

 
                              

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT - discipline optionale

 
 

SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

SEMESTRUL III

        

1.

Tehnologii software

Tehnici avansate de criptare şi securitate

Proiectarea şi analiza limbajelor de programare

        
        

E

7

28

0

0

21

 

E

7

28

0

0

21

 

E

7

28

0

0

21

         

2.

Proiectarea şi refactorizarea aplicaţiilor enterprise

Administrarea bazelor de date

Verificare formală şi analiza programelor

        
        

E

7

28

0

0

21

 

E

7

28

0

0

21

 

E

7

28

0

0

21

         

3.

Tehnologii INTERNET

Algoritmi euristici

Programarea sistemelor mobile

        
        

E

7

28

0

0

21

 

E

7

28

0

0

21

 

E

7

28

0

0

21

         

4.

 

Vizualizarea informaţiei

Sisteme autoadaptive: design si aplicatii

        
        
       

E

7

28

0

0

21

 

E

7

28

0

0

21

         

7.

 

Reţele neuronale, sisteme fuzzy şi algoritmi genetici

Modele bioinformatice

        
        
       

E

7

28

0

0

21

 

E

7

28

0

0

21

         

6.

  

Programarea sistemelor încorporate

        
        
              

E

7

28

0

0

21

         

6.

  

Procesul unificat de proiectare software Rational

        
        
              

E

7

28

0

0

21

         
                  
                 
               
                          
                              
                              

RECTOR,

DECAN,

 

Prof.dr.ing. Nicolae ROBU

Prof. dr. ing. Octavian PROŞTEAN