Semestrul 5

Discipline Eval Cred. Course Sem. Lab. Pro.
Optional 5L1.1 - Circuite integrate pe scara larga PDF D 4 28 0 28 0
Optional 5L1.2 - Proiectarea detaliata a sistemelor software PDF D 4 28 0 28 0
Optional 5L2 - Calitate in tehnologia informatiei PDF D 4 28 0 28 0
Optional 5L2 - Programarea in limbaj de asamblare PDF D 4 28 0 28 0
Optional 5L2 - Programarea Web PDF D 4 28 0 28 0

Semestrul 6

Discipline Eval Cred. Course Sem. Lab. Pro.
Optional 6L1.1.1 - Sisteme cu microprocesoare PDF D 4 28 0 28 0
Optional 6L1.1.2 - Ingineria calculatoarelor PDF D 4 28 0 28 0
Optional 6L1.2.1 - Complexitate si calculabilitate PDF D 4 28 0 28 0
Optional 6L1.2.2 - Proiectarea si arhitectura sistemelor software complexe PDF D 4 28 0 28 0
Optional 6L2 - Servicii complexa in retelele de calculatoare PDF D 4 28 0 28 0
Optional 6L2 - Memorii semiconductoare PDF D 4 28 0 28 0
Optional 6L2 - Programarea aplicatiilor distribuite PDF D 4 28 0 28 0
Optional 6L2 - Explorarea datelor PDF D 4 28 0 28 0

Semestrul 7

Discipline Eval Cred. Course Sem. Lab. Pro.
Optional 7L1.1.1 - Interfete si echipamente periferice PDF E 5 28 0 28 0
Optional 7L1.1.2 - Telecomunicatii digitale PDF E 5 28 0 28 0
Optional 7L1.2.1 - Modelare si simulare PDF E 5 28 0 28 0
Optional 7L1.2.2 - Verificare si validare software PDF E 5 28 0 28 0
Optional 7L2.1 - Tehnici de proiectare asistata de calculator PDF E 5 28 0 28 0
Optional 7L2.1 - Sisteme mobile si aplicatii PDF E 5 28 0 28 0
Optional 7L2.1 - Achizitia si prelucrarea numerica a datelor PDF E 5 28 0 28 0
Optional 7L2.1 - Agenti inteligenti si aplicatii web PDF E 5 28 0 28 0
Optional 7L2.1 - Proiectarea bazelor de date PDF E 5 28 0 28 0
Optional 7L2.2 - Securitatea sistemelor de calcul PDF D 5 28 0 28 0
Optional 7L2.2 - Comunicatii si retele fara fir PDF D 5 28 0 28 0
Optional 7L2.2 - Codesign hardware/software PDF D 5 28 0 28 0
Optional 7L2.2 - Sisteme integrate de productie asistate de calculator PDF D 5 28 0 28 0
Optional 7L2.2 - Programare concurenta si bazata pe evenimente PDF D 5 28 0 28 0

Semestrul 8

Discipline Eval Cred. Course Sem. Lab. Pro.
Optional 8L1.1.1 - Calcul reconfigurabil PDF E 4 28 0 14 0
Optional 8L1.1.2 - Fiabilitatea sistemelor de calcul PDF E 4 28 0 14 0
Optional 8L1.2.1 - Sisteme expert PDF E 4 28 0 14 0
Optional 8L1.2.2 - Managementul proiectelor software PDF E 4 28 0 14 0
Optional 8L2 - Evaluarea performantelor sistemelor de calcul PDF E 4 28 0 14 0
Optional 8L2 - Proiectarea driverelor PDF E 4 28 0 14 0
Optional 8L2 - Calitate si evolutie software PDF E 4 28 0 14 0
Optional 8L2 - Sisteme multimedia PDF E 4 28 0 14 0
Optional 8L2 - Logica fuzzy si aplicatii PDF E 4 28 0 14 0
Optional 8L2 - Structuri tolerante la defecte PDF E 4 28 0 14 0