Semestrul 4

Discipline Eval Cred. Course Sem. Lab. Pro.
Programare Java PDF E 4 28 0 28 0
Concepte fundamentale ale limbajelor de programare PDF E 4 28 0 28 0
Proiectarea sistemelor digitale (proiect sincretic I A) PDF D 2 0 0 0 21
Tehnici de programare (proiect sincretic I B) PDF D 2 0 0 0 21
Structuri de date și algoritmi (proiect sincretic I C) PDF D 2 0 0 0 21

Semestrul 5

Discipline Eval Cred. Course Sem. Lab. Pro.
Modelarea și proiectarea sistemelor software PDF D 5 28 0 28 0
Verificare și validare software PDF D 5 28 0 28 0
Proiectare asistată de calculator PDF D 5 28 0 28 0
Teoria calculabilității și complexității PDF D 5 28 0 28 0
Proiectarea bazelor de date PDF D 5 28 0 28 0
Concepte ale limbajelor de programare (proiect sincretic II A) PDF D 3 0 0 0 21
Baze de date (proiect sincretic II B) PDF D 3 0 0 0 21
Rețele și securitatea informației (proiect sincretic II C) PDF D 3 0 0 0 21

Semestrul 6

Discipline Eval Cred. Course Sem. Lab. Pro.
Calitate în tehnologia informației PDF E/D 4 28 0 21 0
Norme și standarde în informatică PDF E/D 4 28 0 21 0
Sisteme încorporate PDF E/D 4 28 0 21 0
Sisteme integrate de producție asistate de calculator PDF E/D 4 28 0 21 0
Proiectarea aplicațiilor pe platforme reconfigurabile PDF E/D 4 28 0 21 0
Proiectarea translatoarelor PDF E/D 4 28 0 21 0
Administrarea rețelelor PDF E/D 4 28 0 21 0
Programarea aplicațiilor multimedia PDF E/D 4 28 0 21 0