Semestrul 5

Disciplină opţională 1 (Set 1L1.5)

Discipline Eval Cred. Course Sem. Lab. Pro.
Aplicații cu automate programabile PDF E 4 28 0 28 0
Identificarea sistemelor PDF E 4 28 0 28 0
SCADA - Sisteme de supervizare, conducere și achiziție distribuită PDF E 4 28 0 28 0
Programare Java PDF E 4 28 0 28 0
Programarea aplicațiilor internet PDF E 4 28 0 28 0
Proiectarea interfețelor utilizator și grafică PDF E 4 28 0 28 0

Proiect sincretic I (Set 1LPS1.5)

Discipline Eval Cred. Course Sem. Lab. Pro.
Utilizarea microcontrolerelor pentru conducerea unor tipuri de micromotoare electrice (P.S.1) PDF D 4 14 0 0 28
Conducerea la distanta a unui proces (P.S.1) PDF D 4 14 0 0 28
Structuri de senzori (P.S.1) PDF D 4 14 0 0 28

Semestrul 6

Disciplină opțională 2 A sau B (Set 2L2.6)

Discipline Eval Cred. Course Sem. Lab. Pro.
Ingineria reglării automate (2 A) PDF E 4 28 0 28 0
Ingineria programării (2 B) PDF E 4 28 0 28 0

Disciplină opțională 3 A sau B (Set 2L3.6)

Discipline Eval Cred. Course Sem. Lab. Pro.
Automatizări complexe (3 A) PDF D 4 28 0 28 0
Stucturi de măsurare și interfațare în sisteme automate (3 A) PDF D 4 28 0 28 0
Modelare software. UML și XML (3 B) PDF D 4 28 0 28 0
Tehnici de programare cu baze de date (3 B) PDF D 4 28 0 28 0
Tehnologii .NET (3 B) PDF D 4 28 0 28 0

Proiect sincretic I (Set 1LPS1.5)

Discipline Eval Cred. Course Sem. Lab. Pro.
Utilizarea microcontrolerelor pentru conducerea unor tipuri de micromotoare electrice (P.S.1) PDF D 4 14 0 0 28
Sistem distribuit de monitorizare a consumului electric in mediul industrial (P.S.1) PDF D 4 14 0 0 28
Conducerea la distanta a unui proces (P.S.1) PDF D 4 14 0 0 28

Proiect sincretic II (1LPS1.6)

Discipline Eval Cred. Course Sem. Lab. Pro.
Sisteme de poziţionare si conducere cu microcontrolere (P.S.2) PDF D 4 14 0 0 28
Conducerea unei aplic.de tip elevator si interconect. acesteia cu alte dispozitive/medii (P.S.2) PDF D 4 14 0 0 28
Proiectarea unui sistem de conducere a unei acţionări automate (P.S.2) PDF D 4 14 0 0 28
Proiect mecatronic (P.S.2) PDF D 4 14 0 0 28

Semestrul 7

Discipline Eval Cred. Course Sem. Lab. Pro.
Conducerea acționărilor electrice (Set 3L7.4.A, Set 4L7.2.B)  PDF D 4 28 0 14 14
Instrumentație virtuală (Set 3L7.4.A, Set 4L7.2.B) PDF D 4 28 0 14 14
Mașini și acționări electrice (Set 3L7.4.A, Set 4L7.2.B) PDF D 4 28 0 14 14
Grafică 3D (Set 4L7.2.A) PDF D 4 28 0 14 14
Proiectarea sistemelor software complexe (Set 4L7.2.A, Set 3L7.4.B) PDF D 4 28 0 14 14
Dezvoltarea aplicațiilor de tip cloud (Set 4L7.2.A, Set 3L7.4.B) PDF D 4 28 0 14 14
Automatizări hidro-pneumatice (Set 3L7.4.A, Set 4L7.2.B) PDF D 4 28 0 14 14
Conducerea acționărilor electrice, hidraulice și pneumatice (Set 3L7.4.A, Set 4L7.2.B) PDF D 4 28 0 14 14
SCADA - Sisteme de supervizare, conducere și achiziție distribuită (Set 3L7.4.A, Set 4L7.2.B) PDF D 4 28 0 14 14
Sisteme multiprocesor (Set 4L7.2.A, Set 3L7.4.B) PDF D 4 28 0 14 14
Elemente de execuție electrice (Set 3L7.4.A, Set 4L7.2.B) PDF D 4 28 0 14 14
Aplicații cu automate programabile (Set 3L7.4.A, Set 4L7.2.B) PDF E 4 28 0 28 0
Bazele roboticii (Set 3L7.4.A, Set 4L7.2.B) PDF E 4 28 0 28 0
Conducerea asistată de calculator a proceselor de fabricație (Set 3L7.4.A, Set 4L7.2.B) PDF E 4 28 0 28 0
Identificarea sistemelor (Set 3L7.4.A, Set 4L7.2.B) PDF E 4 28 0 28 0
Implementarea sistemelor de conducere automată (Set 3L7.4.A, Set 4L7.2.B) PDF E 4 28 0 28 0
Sisteme de achiziții de date (Set 3L7.4.A) PDF E 4 28 0 28 0
Limbaje de asamblare (Set 3L7.4.A, Set 4L7.2.B) PDF E 4 28 0 28 0
Programare Java (Set 3L7.4.B) PDF E 4 28 0 28 0
Programarea aplicațiilor internet (Set 4L7.2.A, Set 3L7.4.B) PDF E 4 28 0 28 0
Proiectarea interfețelor utilizator și grafică (Set 4L7.2.A, Set 3L7.4.B) PDF E 4 28 0 28 0
Programare vizuală (Set 4L7.2.A) PDF E 4 28 0 28 0
Sisteme de operare în timp real (Set 4L7.2.A, Set 3L7.4.B) PDF E 4 28 0 28 0
Testarea aplicațiilor software (Set 3L7.4.B) PDF D 4 28 0 28 0

Semestrul 8

Discipline Eval Cred. Course Sem. Lab. Pro.
Conducerea sistemelor cu evenimente discrete (Set 5L8.3.A, Set 6L8.1.B) PDF E 4 28 0 14 0
Conducerea structurilor flexibile de fabricație (Set 5L8.3.A, Set 6L8.1.B) PDF E 4 28 0 14 0
Creativitate și managementul inovației (Set 5L8.3.A, Set 6L8.1.B) PDF E 4 28 0 14 0
Dispozitive digitale utilizate în medicină (Set 5L8.3.A) PDF E 4 28 0 14 0
Sisteme decizionale (Set 6L8.1.A) PDF E 4 28 0 14 0
Sisteme de conducere a proceselor continue (Set 5L8.3.A, Set 6L8.1.B) PDF E 4 28 0 14 0
Sisteme de conducere fuzzy (Set 5L8.3.A, Set 6L8.1.B) PDF E 4 28 0 14 0
Circuite periferice și interfețe de proces (Set 6L8.1.A, Set 5L8.3.B) PDF E 4 28 0 14 0
Fiabilitatea și testarea echipamentelor digitale (Set 6L8.1.A, Set 5L8.3.B) PDF E 4 28 0 14 0
Instrumente CASE (Set 6L8.1.A, Set 5L8.3.B) PDF E 4 28 0 14 0
Proiectarea interfețelor utilizator și grafică (Set 6L8.1.A, Set 5L8.3.B) PDF E 4 28 0 14 0
Tehnologii multimedia (Set 6L8.1.A, Set 5L8.3.B) PDF E 4 28 0 14 0
Automatizări complexe (Set 5L8.3.A) PDF D 4 28 0 14 0
Sisteme de conducere a roboților industriali și a mașinilor unelte (Set 5L8.3.A, Set 6L8.1.B) PDF D 4 28 0 14 0
Informatică aplicată în servicii de sănătate (Set 6L8.1.A, Set 5L8.3.B) PDF D 4 28 0 14 0
Modelare software. UML și XML (Set 6L8.1.A) PDF D 4 28 0 14 0
Designul sistemelor embedded (Set 6L8.1.A, Set 5L8.3.B) PDF D 4 28 0 14 0
Tehnici de programare cu baze de date (Set 5L8.3.B) PDF D 4 28 0 14 0