Anunț

În perioada 23 – 30 ian. 2012 achitarea taxelor restante se poate face doar cu condiția plății unei penalizări la casieria Rectoratului astfel:

Orarul casieriei Rectoratului este:

În conformitate cu art. 49 din RODPIL al UPT, studenții care nu și-au achitat taxele de studii pe semestrul I până în data de 30 ianuarie 2012 vor fi exmatriculați.