Anunț

Studenții exmatriculați ca urmare a neachitării taxelor de studii aferente semestrului I al anului universitar 2012-2013 se pot reînmatricula pe baza unei cereri (care se depune la Rectorat, cabinet prorector prof.dr.ing. Mircea POPA în perioada 28 ianuarie - 27 februarie** 2013), în condițiile plății:

Orarul casieriei** Rectoratului este:

Plata taxei de reînmatriculare se face la casieria Rectoratului, pe baza cererii aprobate de reînmatriculare.

Penalizările se calculează astfel:

Plata penalizării se face la caseria Departamentului, pe baza contractului de studii, și cu dovada plății taxei de reînmatriculare, în perioada 28 ianuarie - 27 februarie 2013.

Orarul casieriei** departamentului de Automatică și Informatică Aplicată (sala A221, clădirea Electro) este:

Orarul casieriei** departamentului de Calculatoare (sala 8, clădirea ASPC) este:

* La toate casieriile UPT se acceptă carduri Visa, Visa Electron, MasterCard, și Maestro.

** Nu se fac încasări în ultima zi lucrătoare din lună.