Încasări de taxe pe semestrul 1 al anului școlar 2013/2014

Studenții care nu și-au achitat taxele pe semestrul I, o mai pot face (cu acordul domnului rector) în perioada 4 - 17 feb. 2014, cu condiția plății unei penalizări la casieria Rectoratului astfel:

Plata taxelor și a penalizărilor se va face la casieria Rectoratului.

Orarul casieriei Rectoratului (piața Victoriei nr. 2) este:


Alternativ, studenții pot plăti suma din contractul de studii aferentă semestrului 1 și direct în contul UPT deschis la Trezoreria Timișoara, menționând următoarele:

Important: Plata nu se poate face în numerar la casieria Trezoreriei, ci doar prin virament, de exemplu cu ordin bancar de plată sau mandat poștal.


În conformitate cu art. 49 din RODPIL al UPT, studenții care nu și-au achitat taxele de studii pe semestrul 1 până în data de 17 feb. 2014 vor fi exmatriculați.

* La toate casieriile UPT se acceptă carduri Visa, Visa Electron, MasterCard, și Maestro.

** Nu se fac încasări în ultima zi lucrătoare din lună.