Încasări de taxe pe semestrul 1 al anului școlar 2018/2019

Taxele de studii aferente semestrului 1 al anului universitar 2018/2019 se pot plăti în perioada 17-23 ianuarie** 2019 exclusiv cu orice card bancar Visa, Visa Electron, MasterCard, sau Maestro, la casieriile departamentelor, cu condiția plății unei penalizări:

Orarul casieriei departamentului de Automatică și Informatică Aplicată (sala B615, clădirea Electro, bulevardul Vasile Pârvan, nr. 2) este:

Orarul casieriei departamentului de Calculatoare (sala 8, clădirea ASPC, strada Traian Lalescu, nr. 2) este:

Penalizările și taxele de școlarizare se achită la casieriile departamentelor, exclusiv cu orice card bancar Visa, Visa Electron, MasterCard, sau Maestro.


Studenții exmatriculați se pot reînmatricula în anul universitar 2018-2019 prin achitarea prealabilă a taxelor în condițiile de mai sus, și a taxei de reînmatriculare (de 100 de lei pentru studenții la licență, și de 200 de lei pentru studenții ciclului masteral) achitată în numerar la casieria Rectoratului.

Orarul casieriei Rectoratului (parter, clădirea Rectoratului, piața Victoriei, nr. 2) este:


Studenții a căror taxă este de 1,5 ori mai mare decât taxa de școlarizare pentru un an de studiu pot solicita reducerea taxei prin depunerea unei cereri, însoțită de o copie a contractului de studiu (semnat de student și vizat de facultate), în perioada 5-29 noiembrie 2018, la Rectorat, cabinet prorector prof.univ. Florin Drăgan (sala 312, clădirea Rectoratului, piața Victoriei, nr. 2, tel. 0256.403.013), în orarul:


* La toate casieriile UPT se acceptă carduri Visa, Visa Electron, MasterCard, și Maestro.

** Nu se fac încasări în ultima zi lucrătoare din lună.

În conformitate cu articolul 57, punctul d, din RODPIL al UPT, studenții care nu și-au achitat taxele de studii pe semestrul 1 până în data de 23 ianuarie 2019 vor fi exmatriculați.