Încasări de taxe pe semestrul 1 al anului școlar 2019/2020

Taxele de studii aferente semestrului 1 al anului universitar 2019/2020 se pot plăti în perioadele 4-22 noiembrie** și 2-19 decembrie** 2019 exclusiv cu orice card bancar Visa, Visa Electron, MasterCard, sau Maestro, la casieriile departamentelor.

Suplimentar, taxele de studii aferente semestrului 1 al anului universitar 2019/2020 se mai pot plăti în perioada 6-10 ianuarie** 2020 exclusiv cu orice card bancar Visa, Visa Electron, MasterCard, sau Maestro, la casieriile departamentelor, cu condiția plății unei penalizări:

Orarul casieriei departamentului de Automatică și Informatică Aplicată (sala B615, clădirea Electro, bulevardul Vasile Pârvan, nr. 2) este:

Orarul casieriei departamentului de Calculatoare (sala 8, clădirea ASPC, strada Traian Lalescu, nr. 2) este:

Penalizările și taxele de școlarizare se achită la casieriile departamentelor, exclusiv cu orice card bancar Visa, Visa Electron, MasterCard, sau Maestro.


Studenții exmatriculați se pot reînmatricula în anul universitar 2019-2020 prin achitarea prealabilă a taxei de reînmatriculare (de 100 de lei pentru studenții la licență, și de 200 de lei pentru studenții ciclului masteral), în numerar, la casieria Rectoratului, și apoi a taxelor de studii restante în condițiile de mai sus.

Orarul casieriei Rectoratului (parter, clădirea Rectoratului, piața Victoriei, nr. 2) este:


Studenții în dificultate de plată a taxei de studii pe semestrul 1 pot solicita achitarea în două rate, prin depunerea unei cereri, însoțită de o copie a contractului de studiu (semnat de student și vizat de facultate), în perioada 4-29 noiembrie 2019, la Rectorat, cabinet prorector prof.univ. Florin Drăgan (sala 312, clădirea Rectoratului, piața Victoriei, nr. 2, tel. 0256.403.013), în orarul:


Studenții a căror taxă de studii este de 1,5 ori mai mare decât taxa de școlarizare pentru un an de studiu pot solicita reducerea taxei prin depunerea unei cereri, însoțită de o copie a contractului de studiu (semnat de student și vizat de facultate), în perioada 5-29 noiembrie 2019, la Rectorat, cabinet prorector prof.univ. Florin Drăgan (sala 312, clădirea Rectoratului, piața Victoriei, nr. 2), în orarul:


* La toate casieriile UPT se acceptă carduri Visa, Visa Electron, MasterCard, și Maestro.

** Nu se fac încasări în ultima zi lucrătoare din lună.

În conformitate cu articolul 57, punctul d, din RODPIL al UPT, studenții care nu și-au achitat taxele de studii pe semestrul 1 până în data de 10 ianuarie 2020 vor fi propuși spre exmatriculare.