Anunț

Perioada de plată a taxelor de studii restante pe semestrul II s-a prelungit până pe 11 mai 2012 cu condiția plății unei penalizări la casieria Rectoratului astfel:

Plata penalizării se face la caseria Rectoratului, iar chitanța corespunzătoare va fi prezentată apoi la casieria departamentului unde se achită taxa de școlarizare.

Orarul casieriei Rectoratului este:

O copie după chitanța de plată a penalizării se prezintă la casieria departamentului.

Studenții exmatriculați vor trebui să prezinte de asemenea copia după chitanța de plată a taxei de reînmatriculare.

Orarul casieriei departamentului de Automatică și Informatică Aplicată (sala A221, clădirea Electro) este:

Orarul casieriei departamentului de Calculatoare (sala 8, clădirea ASPC) este:

*La toate casieriile UPT se acceptă carduri Visa, Visa Electron, MasterCard, și Maestro.


În conformitate cu art. 49 din RODPIL al UPT, studenții care nu și-au achitat taxele de studii pe semestrul II până în data de 11 mai 2012 vor fi exmatriculați.