Încasări de taxe pe semestrul 2 al anului școlar 2016/2017

Taxele de studii aferente semestrului 2 al anului universitar 2015/2016 se pot plăti în perioadele 13-30 martie și 5-27 aprilie** 2017, exclusiv cu orice card bancar Visa, Visa Electron, MasterCard, sau Maestro, la casieriile departamentelor.

Orarul casieriei departamentului de Automatică și Informatică Aplicată (sala B615, clădirea Electro) este:

Orarul casieriei departamentului de Calculatoare (sala 8, clădirea ASPC) este:


Studenții exmatriculați pentru neachitarea taxelor pe semestrul 1 al anului universitar 2016/2017 se pot reînmatricula pe baza unei cereri, adresată Prorectorului responsabil cu procesul de învățământ și problematica studențească, cu plata taxei de reînmatriculare (de 100 de lei pentru studenții la licență, și de 200 de lei pentru studenții ciclului masteral), și unei penalizări:

Orar cabinet prorector prof.univ. Florin Drăgan (sala 312, clădirea Rectoratului, tel. 0256.403.013):

Taxa de reînmatriculare, penalizările și taxele de școlarizare se achită la casieriile departamentelor, exclusiv cu orice card bancar Visa, Visa Electron, MasterCard, sau Maestro.


* La toate casieriile UPT se acceptă carduri Visa, Visa Electron, MasterCard, și Maestro.

** Nu se fac încasări în ultima zi lucrătoare din lună. În perioada 1-4 aprilie 2017 se suspendă încasarea taxelor de studii din motive administrative.

În conformitate cu articolul 57, punctul e, din RODPIL al UPT, studenții care nu și-au achitat taxele de studii pe semestrul 2 până în data de 27 apr. 2017 vor fi exmatriculați.