Încasări de taxe pe semestrul 2 al anului școlar 2016/2017

Taxele de studii aferente semestrului 2 al anului universitar 2015/2016 se mai pot plăti în perioadele 24-30 mai** și 6-9 iunie** 2017, exclusiv cu orice card bancar Visa, Visa Electron, MasterCard, sau Maestro, la casieriile departamentelor, cu plata următoarelor penalizări:

Orarul casieriei departamentului de Automatică și Informatică Aplicată (sala B615, clădirea Electro) este:

Orarul casieriei departamentului de Calculatoare (sala 8, clădirea ASPC) este:


Studenții exmatriculați pentru neachitarea taxelor pe semestrul 1 al anului universitar 2016/2017 se pot reînmatricula pe baza unei cereri, adresată Prorectorului responsabil cu procesul de învățământ și problematica studențească, în condițiile plății taxei de reînmatriculare (de 100 de lei pentru studenții la licență, și de 200 de lei pentru studenții ciclului masteral), și a plății penalizării menționate mai sus.

Orar cabinet prorector prof.univ. Florin Drăgan (sala 312, clădirea Rectoratului, tel. 0256.403.013):

Taxa de reînmatriculare, penalizările și taxele de școlarizare se achită la casieriile departamentelor, exclusiv cu orice card bancar Visa, Visa Electron, MasterCard, sau Maestro.


* La toate casieriile UPT se acceptă carduri Visa, Visa Electron, MasterCard, și Maestro.

** Nu se fac încasări în ultima zi lucrătoare din lună.

În conformitate cu articolul 57, punctul e, din RODPIL al UPT, studenții care nu și-au achitat taxele de studii pe semestrul 2 până în data de 9 iunie 2017 vor fi exmatriculați.