Încasări de taxe de studii pe semestrul 2 al anului școlar 2017/2018

Studenții propuși spre exmatriculare pentru neachitarea taxelor de studii aferente semestrelor 1 sau 2 ale anului universitar 2017/2018 mai pot achita taxele restante în perioada 12-25 iunie**, exclusiv cu orice card bancar Visa, Visa Electron, MasterCard, sau Maestro, la casieriile departamentelor, cu condiția plății unei penalizări:

Studenții exmatriculați pentru neachitarea taxelor de studii aferente semestrului 1 se pot reînmatricula în anul universitar curent pe baza unei cereri, adresată Prorectorului responsabil cu procesul de învățământ și problematica studențească, în condițiile plății taxei de reînmatriculare (de 100 de lei pentru studenții de la ciclul licență, și de 200 de lei pentru studenții ciclului masteral) și a plății penalizărilor menționate mai sus.

Orar cabinet prorector prof.univ. Florin Drăgan (sala 312, clădirea Rectoratului, piața Victoriei, nr. 2, tel. 0256.403.013):

Orarul casieriei departamentului de Automatică și Informatică Aplicată (sala B615, clădirea Electro, bulevardul Vasile Pârvan, nr. 2) este:

Orarul casieriei departamentului de Calculatoare (sala 8, clădirea ASPC, strada Traian Lalescu, nr. 2) este:


Taxa de reînmatriculare, penalizările și taxele de școlarizare se achită la casieriile departamentelor, exclusiv cu orice card bancar Visa, Visa Electron, MasterCard, sau Maestro.


* La toate casieriile UPT se acceptă carduri Visa, Visa Electron, MasterCard, și Maestro.

** Nu se fac încasări în ultima zi lucrătoare din lună.