Încasări de taxe pe semestrul 2 al anului școlar 2017/2018

Taxele de studii aferente semestrului 2 al anului universitar 2017/2018 se pot plăti în perioada 5-29 martie** 2018, exclusiv cu orice card bancar Visa, Visa Electron, MasterCard, sau Maestro, la casieriile departamentelor.

Orarul casieriei departamentului de Automatică și Informatică Aplicată (sala B615, clădirea Electro, bulevardul Vasile Pârvan, nr. 2) este:

Orarul casieriei departamentului de Calculatoare (sala 8, clădirea ASPC, strada Traian Lalescu, nr. 2) este:


Studenții propuși spre exmatriculare pentru neachitarea taxelor pe semestrul 1 al anului universitar 2017/2018 mai pot achita taxa restantă cu condiția plății unei penalizări:

Penalizările și taxele de școlarizare se achită la casieriile departamentelor, exclusiv cu orice card bancar Visa, Visa Electron, MasterCard, sau Maestro.


* La toate casieriile UPT se acceptă carduri Visa, Visa Electron, MasterCard, și Maestro.

** Nu se fac încasări în ultima zi lucrătoare din lună.