Încasări de taxe pe semestrul 2 al anului școlar 2017/2018

Studenții propuși spre exmatriculare pentru neachitarea taxelor de studii aferente semestrelor 1 sau 2 ale anului universitar 2017/2018 mai pot achita taxele restante în perioada 14-25 mai**, exclusiv cu orice card bancar Visa, Visa Electron, MasterCard, sau Maestro, la casieriile departamentelor, cu condiția plății unei penalizări:

Orarul casieriei departamentului de Automatică și Informatică Aplicată (sala B615, clădirea Electro, bulevardul Vasile Pârvan, nr. 2) este:

Orarul casieriei departamentului de Calculatoare (sala 8, clădirea ASPC, strada Traian Lalescu, nr. 2) este:


Penalizările și taxele de școlarizare se achită la casieriile departamentelor, exclusiv cu orice card bancar Visa, Visa Electron, MasterCard, sau Maestro.


* La toate casieriile UPT se acceptă carduri Visa, Visa Electron, MasterCard, și Maestro.

** Nu se fac încasări în ultima zi lucrătoare din lună.