Încasări de taxe de studii restante la sfârșitul semestrului 2 al anului școlar 2017/2018

Studenții propuși pentru exmatriculare pentru neachitarea taxelor de studii aferente semestrului 2 al anului universitar 2017/2018 mai pot achita taxele restante în perioada 10-21 septembrie**, exclusiv în numerar, la casieria Rectoratului, pe baza contractului de studii, cu condiția plății unei penalizări:

Orarul casieriei Rectoratului (parter, clădirea Rectoratului, piața Victoriei, nr. 2) este:


Studenții exmatriculați pentru neachitarea taxelor de studii aferente semestrului 1 al anului universitar 2017/2018 se pot reînmatricula în anul universitar curent pe baza unei cereri, adresată Prorectorului responsabil cu procesul de învățământ și problematica studențească, în condițiile plății taxei de reînmatriculare (de 100 de lei pentru studenții de la ciclul licență, și de 200 de lei pentru studenții ciclului masteral) și a plății penalizărilor menționate mai sus.

Orar cabinet prorector prof.univ. Florin Drăgan (sala 312, clădirea Rectoratului, piața Victoriei, nr. 2, tel. 0256.403.013):

Taxa de reînmatriculare, penalizările și taxele de școlarizare se achită exclusiv în numerar, la casieria Rectoratului.


** Nu se fac încasări în ultima zi lucrătoare din lună.